ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

8 lat temu

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Działając na podstawie art. 118 a, Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z p. zm.) oraz § 67 i 69 Statutu ASP, ogłaszam konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki

I. Do konkursu mogą przystąpić:

Osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym:

 1. posiadają doktorat w zakresie nauk społecznych bądź humanistycznych
 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie były ukarane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 4. nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony,
 5. korzystają w pełni z praw publicznych,
 6. posiadają co najmniej 3 letni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,

II. Wymagane dokumenty

 1. zgłoszenie udziału w konkursie,
 2. życiorys,
 3. kopia dyplomu stopnia doktora w zakresie nauk społecznych bądź humanistycznych,
 4. opinie, referencje,
 5. oświadczenie o spełnieniu kryteriów zawartych w pkt. I.
 6. autoreferat zawierający m.in.: wykaz publikacji,informację o innych osiągnięciach, konferencjach i sympozjach; informację o dotychczasowej działalności dydaktycznej, inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji.

III. Termin i miejsce składania dokumentów

 • do 24.09.2012 roku,
 • Akademia Sztuk Pięknych Katowicach, ul. Raciborska 37, Dział Spraw Pracowniczych , tel. 32 251 69 89 wew.107

IV. Rozstrzygnięcie

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 26.09.12

V. Warunki zatrudnienia

Proponowane warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w wymiarze 6/11 etatu od dnia 01.10.2012 roku.

Opis stanowiska starszego wykładowcy będzie umieszczony na stronie internetowej Akademii www.asp.katowice.pl - zakładka BIP

W zgłoszeniu konkursowym należy dopisać:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z p. zm.)

Skomentuj ten news!

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi