ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Projekt ksiazki edukacyjnej dla dzieci niewidomych

Kierunek: Katedra Form Przemysłowych | Dyplom: Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej

„Projekt książki edukacyjnej dla dzieci niewidomych” powstał w oparciu o konsultacje z dziećmi i pedagogami niewidzącymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Krakowie. Temat projektu, „cztery pory roku” wyłonił się w trakcie rozpoznawania problemów dzieci niewidomych w przedziale wiekowym od 6 do 10 roku życia, będących wychowankami Krakowskiej SOSW.

Założenia projektowe pracy:

 • użyteczna i edukacyjna (zapoznająca dziecko z praktyczna problematyka)
 • wspomagająca rozwój dziecka niewidomego poprzez zabawę (stymulująca rozwój intelektualny i sprawność manualna)
 • integrująca dziecko niewidome z opiekunem widzącym.

Założenia dydaktyczne:

 • przeznaczenie książki:
 • wykorzystywana do zajęć dydaktycznych w gabinetach terapii zajęciowej (logopedia, orientacja w przestrzeni) oraz jako wzbogacenie zajęć w kształceniu zintegrowanym.

Realizacja celów:

 • rozróżnianie faktury i usprawnianie percepcji dotykowej
 • umiejętność czytania w języku brajla
 • orientacja w schemacie własnego ciała i relacji stosunków przestrzennych
 • usprawnianie małej motoryki - ćwiczenia manualne
 • umiejętność rozpoznawania rysunku
 • wzbogacenie słownictwa dotyczącego pór roku
 • umiejętność rozpoznawania i nazywania elementów garderoby
 • umiejętność uzupełniania brakujących elementów
 • rozumienie poleceń słownych
 • utrwalenie czynności dnia codziennego wykonywanych w określonej kolejności
 • umiejętność adekwatnego doboru materiału pod katem jego cech, do określonych pór roku,
 • zapamiętywanie szczegółów i spostrzeganie relacji miedzy pojedynczymi obiektami, a całym obrazem.

Opis projektu:

Książka edukacyjna składa się z ośmiu tomów zamkniętych w segregatorach. Każdy tom odpowiada konkretnym warunkom atmosferycznym np.: mroźna zima, lekka zima, ciepłe lato, chłodne lato. Na segregator składają się zawsze te same elementy: rysunek wypukły, rymowanki zapisane w języku brajla i w czarno druku w języku polskim oraz próbki materiałów adekwatnych do przedstawianej pory roku.

Dziecko czytając konkretny zeszyt, ma zrozumieć zależności pomiędzy warunkami atmosferycznymi a sposobem doboru ubrań, ze względu na ich funkcje i materiały z których jest wykonane.

Każdy zeszyt jest dwustronny tzn. czytany od pierwszej do ostatniej kartki a następnie od ostatniej do pierwszej. Czytając od przodu widzimy sylwetkę dziewczynki wraz z rysunkami ubrań, czytając od tyłu widzimy sylwetkę chłopca wraz z rysunkami ubrań. Ilustracje ułożone są w kolejności od ubrań wierzchnich do bielizny i „nagiej” postaci. Teksty brajlowskie i czarno druki umieszczono na osobnej kartce niż rysunek. Grafika oraz teksty rymowanek składane są naprzemiennie, w układzie w którym tekst zawsze poprzedza rysunek, przygotowując do odbioru grafiki. Rymowanki maja na celu nie tylko naukę czytania w języku brajla, mają również pomóc w prawidłowym rozpoznaniu elementu grafiki dotykowej będąc jednocześnie zabawna forma „gimnastyki umysłu”. Dodatkowym elementem dołączonym do kompletu segregatorów, są piankowe puzzle, składające się ze wszystkich elementów użytych w książce. Bawiące się nimi dziecko, uczy się kształtu, który następnie odnajduje w książce.

Opis techniczny:

W trakcie projektowania grafiki dotykowej powstał problem zróżnicowania sposobu przedstawienia kształtów. W wyniku testów grubości linii ciągłej i przerywanej, oraz całych płaszczyzn zadrukowanych, przyjęto rozwiązanie nadania faktury zadrukowując cała sylwetkę postaci(cały obiekt zakropkowany miejsce przy miejscu) oraz zastosowanie linii ciągłej i przerywanej do opisywania kształtów ubrań. Plusem takiego rozwiązania jest to, ze dziecko potrafi szybko przyswoić sobie regułę wypełnionego ciała co pozwala mu na łatwiejsze odnalezienie kształtu ubrania umieszczonego na postaci i prawidłowe jego odczytanie. Wypełnienie całego obiektu wykorzystano także w przypadku małych elementów, które pokazywane są dziecku na osobnych kartkach a nie jak dotąd w zestawieniu z obrazem człowieka. Są to: parasol, buty, szalik, czapka i rękawiczki oraz rajstopy i skarpetki. Wszystkie kształty ubrań użyte w projekcie były testowane a następnie prawidłowo rozpoznane przez dzieci niewidome w odpowiednim przedziale wiekowym w SOSW w Krakowie. Rysunki wypukłe wykonano na specjalnej drukarce igłowej „Tiger Max” dostępnej w SOSW w Krakowie. Tiger Max wybija w kartce o wysokiej gramaturze otwory, przetwarzając na grafikę dotykowa dowolnie zadany kształt rysowany w wektorowym programie graficznym. Zrealizowany projekt jest z powodzeniem używany do celów dydaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Krakowie.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi