ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

[Głuchy telefon] MIĘDZYNARODOWY PROJEKT ARTYSTYCZNY

8 lat temu

Agnieszka Piotrowska rozpoczęła akcję artystyczną w 2010 roku, tworząc pierwszą reprodukcję w technice olejnej na płótnie. Uczestnicy projektu w określonej kolejności powielają po sobie pracę, mimo starań skopiowania otrzymanego zdjęcia, każda kolejna wersja ulega zniekształceniu, zmieniając na ogół całkowite brzmienie pierwszego dzieła wyjściowego.

W Internecie, można znaleźć niemal wszystko. Bogactwo tych zbiorów powoduje jednak spory zamęt, przez co informacje łatwo podlegają przekształceniom, które często uniemożliwiają dotarcie do pierwowzoru. Dzięki rozwojowi techniki, sztuka przechodzi niesamowity rozwój, poszerzając swoje definicje, korzysta z kolejnych, nowo powstałych mediów. Cyfryzacja tej dziedziny niesie za sobą wiele pozytywów takich jak niemal nieograniczony zasięg, umożliwiający obcowanie z twórczością artystów z całego świata, jednakże uprzywilejowane są przy tym prace cyfrowe, powstałe przy pomocy komputera, gdyż są prezentowane w środowisku dla nich pierwotnym przez co zakłócenia w odbiorze są minimalne. Mimo zysków jakie niesie ze sobą rozwój nowych form komunikacji, sztuka tradycyjna boryka się również z pewnym zagrożeniem, ponieważ sieć komputerowa umożliwia pokazywanie dzieł jedynie w formie reprodukcji, które często posiadają słaba jakość i nie odzwierciedlają prawdziwości prezentowanego obiektu. Ponadto następuje przynajmniej częściowa utrata świadomości, że dany przedmiot istnieje fizycznie, a nie jest tylko zbiorem pikseli.

Internet będąc obszarem o potencjale nieskończonego powielania swoich zasobów, neguje umowne granice, oraz ideę centrum i wynikające stąd reguły porządkowania dowolnej rzeczywistości. Sieć jako nowe medium prezentowania sztuki w sposób masowy i nie zawsze przestrzegający praw autorskich spłyca wartość realnego obiektu, jakim jest dzieło sztuki oraz zatraca potrzebę autentycznego obcowania z oryginałem w instytucjach do tego przeznaczonych. Funkcjonowanie sztuki w świecie nierzeczywistym zmusza odbiorcę do dociekania granic pomiędzy tym, co istnieje realnie, a wytworem tylko wirtualnym.

Kolejność uczestnictwa ustalana jest z góry. Nie należy kopiować obrazu bez uprzedniej konsultacji. Technika i format powielanej pracy jest dowolny. Chęć wzięcia udziału w projekcie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na publikacje pracy w celach promocyjnych. Data zamknięcia projektu nie jest przewidziana. Kontakt dla zainteresowanych w projekcie: agnieszkapiotrowska@onet.pl.

bushtelegraph-art

C:\fakepath\logo ostateczne bush
Skomentuj ten news!

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi