ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Rozmycie

8 lat temu

W dniach 21 i 22 maja bieżącego roku w ramach Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Pomiędzy tożsamością a obrazem" odbyła się wystawa "Rozmycie" w budynku CINiBA w Katowicach. Prezentację zorganizowało Koło Naukowe Malarstwa we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Historyków Sztuki UŚ.

Rozmycie

Gdy spoglądamy daleko w przestrzeń, obiekty tracą na swej wyrazistości. Podobnie dzieje się, gdy mrużymy oczy. Kontury rzeczy stają się miękkie i niedookreślone. Konkretność i stałość przedmiotów zostaje poddana w wątpliwość. Rozmycie jest utratą wyrazistości. Każe nam zwątpić w poznanie wzrokowe – widzę niewyraźnie, obraz zamazuje się. Obraz rozmyty prowadzi nas do pytania o jego realność – czy to, co widzę jest rzeczywiste czy jedynie pozorne? Skoro nie jestem w stanie uchwycić jednoznacznie granic, gdzie one się znajdują? Jednocześnie mam poczucie, że owo rozmycie jest funkcją mojego widzenia – która zasłania przede mną świat taki, jakim jest i jaki powinien mi się jawić. Owa nieprzystawalność percypowanego obrazu do zakładanej rzeczywistości jest źródłem wątpliwości. Zakładanej – bo cóż jeśli rzeczywistość nie zyska na klarowności i wyrazistości, gdy przestanę mrużyć oczy? Rozmycie jest przede wszystkim zachwianiem granic, które może dotyczyć zarówno przedmiotów, jak i samego podmiotu. W rozmyciu zanikają opozycje rozumiane jako „ostre” i jednoznaczne przeciwstawienia. Obiekty oraz doświadczenia przenikają się, wchłaniają się nawzajem, mieszają. „Ja/nie-ja”, „swój/obcy” „człowiek/nie-człowiek” – owe „twarde” tożsamościowe wyznaczniki tracą na wyrazistości. Rozmycie to dyfuzja, przepływ, co wskazuje, że jednocześnie jest obszarem kontaktu i nieantagonizującej styczności. Rozmycie jako utrata wyrazistości odnosi się także do naszej pamięci. Nawet najważniejsze momenty, które chcielibyśmy zachować, z czasem blakną i zanikają. Jednocześnie postrzegamy ten proces nie jako radykalny i gwałtowny, lecz powolny, spokojny, prawie że kojący. Proces rozmywania się naszych wspomnień często pozostaje dla nas nieuchwytny. Czasem próbujemy dokonywać świadomego ich Wymazywania – jest to jednak działanie trudne i – jak opisywał Thomas Bernhard – właściwie niemożliwe. Skoro moja przeszłość jest częścią mnie, chcąc ją wymazać, muszę dokonać destrukcji „Ja”. U Bernharda proces wymazywania staje się swym przeciwieństwem – uporczywą i nachalną pamięcią. Z drugiej strony próbujemy uchronić przed rozmyciem te wspomnienia, które uznajemy za cenne i wartościowe. Owo dążenie do zachowania przekształca się w obsesję gromadzenia materialnych śladów pamięci. Obrazy techniczne zastępują naszą niedoskonałą pamięć. Jednakże jest to zawsze niepełne – w efekcie obcujemy ze śladami zdarzeń, których nie pamiętamy, które uległy rozmyciu. Rozmycie prowadzi do znikania, nieobecności – nawet jeśli to, co rozmyte jest wciąż obecne, to traci swoją formę, kształt, który pozwalał wyodrębnić je z przestrzeni. Ostateczne rozmycie jest więc dramatem obecności, która utraciła swój kształt i granice – w efekcie stając się niemożliwą do uchwycenia. Obraz odbity traci na wyrazistości. Czasem odbicie jest na tyle zniekształcone, że każe nam zwątpić w swą tożsamość z tym, co jest jego przedmiotem. Jednocześnie, tym co ujawnia odbicie jest nie-tożsamość powtórzenia. Odbicie jest zawsze zniekształceniem. Relacja pomiędzy tożsamością i odbiciem jest złożona. Już w pierwszym roku życia dziecko orientuje się, że odbicie jest obrazem jego samego. Określane w psychoanalizie jako „faza lustra”, doświadczenie to pozwala na najistotniejsze dla nas przeżycie – skonfrontowanie naszej tożsamości z jej obrazem. Jednocześnie pozwala na to, co wydaje się pozornie niemożliwe – zobaczenie samego siebie oczami innych. Jak pisał Umberto Eco: „jesteśmy, jacy jesteśmy, ponieważ jesteśmy (także) zwierzętami katoptrycznymi: rozwinęliśmy przyzwyczajenie oglądania siebie samych (na ile to możliwe) i innych zarówno w percepcyjnej rzeczywistości, jak i w katoptrycznej pozorności.” Zwierciadła deformujące ujawniają pozorność odbicia. Jednocześnie, oswojeni z nimi nie ulegamy iluzji, odrzucając je jako nieodzwierciedlające rzeczywistości. Rozmycie rozumiane jako pewien proces, dokonuje się na pograniczu naszego doświadczania – prawie że niezauważalnie dokonują się nieznaczne zmiany, przesunięcia. Forma, która ulega rozmyciu, traci na jednoznaczności otwierając się na wielość interpretacji. Jak w przypadku testów Rorschacha, w których nieokreśloność kształtów daje impuls naszej wyobraźni ku poszukiwaniu skojarzeń i definiowaniu obrazu na nowo. W kształcie, który jest wieloznaczny, poszukuje odniesień do rzeczywistości. Jednocześnie to, co odnajduję, ma określać mnie jako podmiot i pozwolić innemu „mnie” odczytać. Rozmycie jest jednocześnie przestrzenią wolności jak i znikania. To destrukcja, która nie jest rozpadem. Rozmycie staje się impulsem do ponownego poszukiwania granic. Daje możliwości ich przedefiniowania i przesunięcia. Jak pisał Zygmunt Bauman: „zjawiska dostrzega się, gdy kontury ich zaczynają już zacierać się w ciemności; ich dawna obecność bije w oczy dopiero, gdy nagle czujemy ich brak.” Paradoksalnie więc, być może ponowoczesne rozmycie tożsamości sprawia, iż staje się ona bardziej wyrazista niż kiedykolwiek.

Agata Stronciwilk

C:\fakepath\ROZMYCIE PLAKAT czb (1)
Skomentuj ten news!

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi