ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Specjalista ds.promocji - zakończona rekrutacja

7 lat temu

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds.promocji.

Zakres obowiązków Kandydata:

 1. Prowadzenie dokumentacji projektu inwestycyjnego Akademii, współfinansowanego ze środków UE w zakresie promocji i monitoringu projektu, w tym m.in. :
  • Opracowanie strategii promocji w formie dokumentu w wersji drukowaej i elektronicznej
  • wdrożenie stretegii
  • koordynacja działań promocyjnych
  • dystrybucja działań promocyjnych
  • monitorowanie wskaźników projektu
  • podejmowanie inicjatyw i przygotowanie planu imprez kulturalnych, naukowo-dydaktycznych w celu uzyskania określonych wskaźników
  • wprowadzanie dokumentacji księgowej i umów projektu do systemu Akademii
  • pozyskiwanie środków na prowadzenie w/w działalności, w tym przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra do Spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Forma zatrudnienia:

  umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu

  Zatrudnienie:

  luty 2014

  Wymagane wymaganej wiedzy kandydata:

  - znajomość przepisów prawa i procedur, związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE,
  - wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie ( administracja, dziennikarstwo, ekonomia, filologia, kulturoznawstwo, socjologia, zarządzanie
  - doskonałe umiejętności organizacyjne,
  - wysokie kompetencje społeczne (umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu, empatia, komunikatywność)
  - znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym ( mile widziana znajomość innych języków

  Od Kandydatów oczekuje się złożenia oferty zawierającej:

  - CV potwierdzające spełnienie wymaganych kwalifikacji (z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz.U. 02.101.926 j.t. ze zm.),
  - list motywacyjny.

  Termin i miejsce złożenia dokumentów:

  Dokumenty należy składać w kadrach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37 lub drogą mailową na adres: amaraszkiewicz@asp.katowice.pl w terminie do dnia 19.01.2014r.

  Kryterium wyboru oferty:

  Doświadczenie nie jest wymagane, jednakże preferowane będą osoby, posiadające doświadczenie w składaniu wniosków oraz realizacji projektów wspołfinansowanych z UE i innych funduszy ( np. Norweskiego), a także osoby posiadające doświadczenie zawodowe w sektorze promocji.

Skomentuj ten news!

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi