ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Malarstwo w nowym budynku ASP

7 lat temu

Podstawową misją Kierunku Malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów uczelni do rosnących wymagań rynku sztuki. Dzieje się to poprzez kształcenie studentów w zakresie umiejetności posługiwania się warsztatem współczesnego artysty oraz rozwijania szeroko pojetej wrażliwości.

Dzieje się to między innymi poprzez inspirowanie działań służących wymianie myśli i poglądów oraz poznawanie nurtów i postaw artystycznych.

Zgodnie z tą misją, obecnie na ul. Dąbrówki a wkrótce w nowopowstającym budynku wdrażana jest idea "szkoły otwartej". Studenci uczestniczyli w spotkaniach autorskich z Kamilem Kuskowskim, Mikołajem Długoszem, Sławomirem Brzoską, Alwinem Leyem, Dorotą Łagodzką, Sławomirem Elsnerem, Moniką Małkowską, Erwiną Ziomkowską, a także w warsztatach z Judit Hettemą. Spotkania te kontynuowane będą również w murach nowego budynku.

Nowopowstający budynek ASP w Katowicach, umiejscowiony pomiedzy ulicami Raciborską a Koszarową, umożliwi w szerszym zakresie organizację wystaw końcoworocznych, czy prezentację przeglądów na III roku oraz prac dyplomowych. Zamierzeniem wydziału jest również kształtowanie postaw, służących zaangażowaniu studentów na rzecz społeczności lokalnej. Będą to np. działania edukacyjne i arteterapeutyczne.

Przestrzeń warsztatowa i wystawiennicza w nowopowstającym budynku obejmuje: 5 pracowni autorskich malarstwa, 5 pracowni autorskich rysunku, a także Pracownię Działań Interdyscyplinarnych, Pracownię Scenografii , Pracownię Rzeźby, Pracownię Rysunku dla I roku, Pracownię Malarstwa dla I roku, Pracownię Kompozycji, Pracownię Technologii Rysunku i Malarstwa, Pracownię Projektowania Komputerowego i Mediów Elektronicznych.

Poza murami budynku realizowane będą przedsięwzięcia w przestrzeni miasta: Sztuka w służbie miasta, które składa się z kilku realizacji przygotowanych przez studentów na 2014, 2015 rok. Planowana jest również organizacja letnich warsztatów dla młodych artystów wizualnych pod hasłem „Migracje”.

Mini fotorelacja z prac na budowie w tym tygodniu jest już dostepna! Budowa w obiektywie 02.06.2014

Jeśli chcesz na bieżąco śledzić postęp prac na placu budowy codziennie możesz oglądać Aktualne zdjęcie


stopka unijna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

MKIDN male

Partner Projektu

UE male

Nowa ASP | Budowa w obiektywie | fot. Krzysztof Szewczyk |Spotkanie
Skomentuj ten news!

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi