ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Parallax. Chelsea College of Arts w Katowicach

6 lat temu

Nowa ASP, Raciborska 50, Katowice
12-30.06.2015 10:00-19:00

Wystawa Parallax uświetni otwarcie nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych. Projekt jest jednocześnie początkiem wymiany kulturowej pomiędzy ASP Katowice, a Chelsea College of Arts.

Prace, które zostały opracowane specjalnie dla przestrzeni nowego budynku ASP, będą towarzyszyły przyjęciu w mury Akademii, w październiku 2015 r. pierwszej grupy studentów. Parallax odkrywa, że podstawową funkcją szkoły artystycznej jest dyskurs jako wymiana i rozwój poglądów, postaw twórczych, metod i technologii. Prace artystów, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do projektu, otwierają nowy rozdział w dyskusji, dając impuls do zgłębiania roli i funkcji szkoły artystycznej, która zostanie zdefiniowana przez studentów i pedagogów pracujących w jej murach od nowego roku akademickiego 2015/16.

Wymiana zainicjowana przez projekt Parallax rozpoczyna międzynarodową współpracę dwóch wiodących uczelni europejskich - ASP i Chelsea College of Arts. Wystawa pojawiła się w kluczowym momencie dla przyszłości obydwu instytucji. Dla Chelsea College of Arts, którego historia sięga 1895 roku, rok 2015 wyznacza okrągłą rocznicę 10-lecia zmiany siedziby na obecną, zlokalizowaną w Millibank w centrum Londynu. ASP natomiast, obok nowopowstałych obiektów NOSPR i Muzeum Śląskiego, wpisuje się w proces rewitalizacji miasta poprzez rozwój infrastruktury w dziedzinie kultury. Rok 2015 jest momentem przełomowym dla obydwu instytucji, momentem, który skłania do refleksji i spojrzenia zarówno wstecz, jak i w przyszłość. Moment zwrotny w historii skłania do skupienia, spojrzenia w głąb, do środka, jednak każda z instytucji z ciekawością otwiera się również na zewnątrz, stara się czerpać z innych tradycji i kręgów artystycznych i kulturowych. Wśród prac brytyjskich artystów zobaczymy prace bezpośrednio odnoszące się do kontekstu akademii sztuki traktowanej jako przestrzeni służącej nauce, filmy nawiązujące do kwestii rozumienia i przekładu, tłumaczenia, a także prace zaangażowane w debatę polityczną. (Martin Newth)

Artyści:

Jedną z ważniejszych realizacji przygotowywanych w ramach Parallax jest najnowszy projekt kolektywu Freee: Dave Beech, Andy Hewitt, Mel Jordan. Artyści zorganizują turniej piłki nożnej jako artystyczną interwencję w sferę publiczną. Uczestnicy wydarzenia w ramach prowokacji politycznej zaangażują się w zbiorowe tworzenie opinii, pisanie haseł i produkcji artefaktów. Projekt przekodowuje znaczenie piłki nożnej jako platformy tworzenia opinii i braku jednoznaczności. Dodatkowo w projekcie Parallax udział wezmą: Gill Addison, Łukasz Jastrubczak, Jo Bruton, Sebastian Buczek, Ben Fitton, Grzegorz Hańderek, Katrine Hjelde, Rafał Milach, Martin Newth, Marian Oslislo, Agnieszka Piotrowska, Hanna Sitarz, Lesław Tetla, Andrzej Tobis, Travel Agency: Paweł Mendrek, Małgorzata Szandała, Ewa Zasada (kolektyw artystyczny), Joanna Zdzienicka

Koordynatorami projektu są Martin Newth, Chelsea College of Arts i Paweł Mendrek, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Terminy:

10.06

Warsztaty kolektywu Freee: KICKING MONtageUMENT (WITH BALL)

NOWA ASP ul. Raciborska 50
godzina 16.00-19.00

11.06

Warsztaty kolektywu Freee: KICKING MONtageUMENT (WITH BALL)

Plac k/Hali Widowiskowej SPODEK
godzina 16.00-18.00

Warsztaty mają charakter otwarty, mogą w nich wziąć udział również osoby nie studiujące w ASP bez limitu wiekowego.
Zapisy w Dziekanacie Wydziału Artystycznego do dnia 09.06

12.06

Otwarcie wystawy Parallax

NOWA ASP ul. Raciborska 50
godzina 18.00


Koordynatorami projektu są Martin Newth, Dave Beech, Chelsea College of Arts oraz Lesław Tetla i Paweł Mendrek, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

PARALLAX OST3

paralax 02
Skomentuj ten news!

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi