ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Eduard Ovcacek - wystawa indywidualna (w ramach CODEX MUNDI)

6 lat temu

Wernisaż wystawy: 12.09.2015, godz. 17.00
ASP w Katowicach, ul. Raciborska 50

Eduard Ovčáček urodził się 5 marca 1933 r. w Trzyńcu. W latach 1957 – 1963 studiował na Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (Vysoká škola výtvarných umění) w Bratysławie, pod kierunkiem profesora Petra Matejky.

W 1962 r. studiował gościnnie na Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej (Vysoká škola umělecko-průmyslová) w Pradze pod kierunkiem profesora Antonína Kybala. Grafika, malarstwo, kolaż przepalany, rzeźba, poezja wizualna i konkretna, fotografia lettrystyczna, akcje i instalacje to media, które przeważają w jego twórczości. W przebiegu 1959 r. wchodzi na słowacką scenę artystyczną i razem z grafikiem Milošem Urbáskem jest założycielem niezależnej grupy artystów bratysławskich "Bratislavské konfrontace" (1960 r.), która na Słowacji lansowała sztukę abstrakcyjną – informel. W latach 1959 – 1968 systematycznie rozwija grafikę strukturalną i wklęsłodrukową oraz malarstwo strukturalne. Po utworzeniu "Klubu konkrétistů" w 1967 r., którego jest współzałożycielem, zaczął zajmować się programowo serigrafią i drewnianymi polichromowanymi formami przestrzennymi, które oznacza wyrazem "architekton". W serigrafiach w kontekście pisma i znaków staro-nowych używa racjonalne względy i procesy. Zmienność plastyczną serigrafii rozszerza przede wszystkim w ostatnich latach za pośrednictwem techniki komputerowej. Intensywniej zajmuje się również instalacjami i akcjami z płonącymi linami, gdzie preferuje znaki staro-nowe i aspekty geometryczne. Uczestniczył w szeregu wystaw oraz sympozjów międzynarodowych. Organizował warsztaty serigrafii na terenie Uniwersytetu Ostrawskiego (1997 – 1999). Otrzymał mnóstwo wyróżnień w dziedzinie wolnej grafiki w kraju oraz zagranicą. Jest sygnatariuszem "Charty 77". Jest członkiem Stowarzyszenia Malarzy i Grafików Czeskich "Hollar" (Sdružení českých umělců a grafiků "Hollar") oraz stowarzyszenia "Umělecká beseda" w Pradze. W teraźniejszości jest profesorem na Uniwersytecie Ostrawskim, gdzie prowadzi Katedrę Grafiki i Malarstwa Wydziału sztuki. Żyje i pracuje w Ostrawie.

Wystawa jest pierwszym wydarzeniem organizowanym w ramach festiwalu NOWE OTWARCIE inaugurującym działalność artystyczną w nowym budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 50.

Festiwal Nowe Otwarcie

Eduard Ovčáček
Skomentuj ten news!

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi