ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Konkurs na dwa stanowiska instruktora w Katedrze Malarstwa

9 lat temu

Konkurs na dwa stanowiska instruktorów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Malarstwa na Wydziale Artystycznym

Działając na podstawie art. 118 a, Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z p. zm.) oraz § 69 Statutu ASP, ogłaszam konkurs na stanowiska dwóch instruktorów w Katedrze Malarstwa.

I. Do konkursu mogą przystąpić:

Osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym:

 1. posiadają kwalifikacje na poziomie magistra, w zakresie malarstwa
 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie były ukarane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 4. nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony,
 5. korzystają w pełni z praw publicznych,
 6. posiadają co najmniej roczny staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
 7. posiadają dorobek artystyczny.

II. Wymagane dokumenty

 1. zgłoszenie udziału w konkursie,
 2. CV,
 3. kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów artystycznych,
 4. opinie, referencje,
 5. oświadczenie o spełnieniu kryteriów zawartych w pkt. I.
 6. oświadczenie stwierdzające, że Akademia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.
 7. autoreferat zawierający m.in.: wykaz wystaw, informację o innych osiągnięciach, informację o dotychczasowej pracy dydaktycznej, inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji.

III. Termin i miejsce składania dokumentów

 • do 15.06.2012 roku,
 • Akademia Sztuk Pięknych Katowicach, ul. Raciborska 37, Dział Spraw Pracowniczych , tel. 32 251 69 89 wew.107

IV. Rozstrzygnięcie

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 20.06.12

V. Warunki zatrudnienia

Proponowane warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w wymiarze 13/18 etatu w pracowni rysunku od dnia 01.07.2012 roku.

 • umowa o pracę w wymiarze 13/18 etatu w pracowni kształcenia podstawowego od dnia 01.07.2012 roku.

Skomentuj ten news!

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi