ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Anna Machwic-Adamkiewicz

Anna Machwic-Adamkiewicz

dr Anna Machwic-Adamkiewicz ur. 26 kwietnia 1976 roku w Katowicach
  W 2002 ukończyła studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 
ze specjalnością projektowanie graficzne. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Plakatu pod kierunkiem promotora prof. Romana Kalarusa. Od 2003 roku zatrudniona w macierzystej uczelni w Pracowni Ilustracji i Rysunku Użytkowego prof. Tomasza Jury. Od 2008-2012 roku pełniła funkcję Kierownika Studiów Niestacjonarnych Wydziału Projektowego. W 2010 roku uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuki: sztuki plastyczne, 
w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne.

  Wystawy indywidualne

  2004 • Wprost nie wprost wystawa plakatu Galeria Rotunda Bytom; Wystawa plakatu Galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej Zabrze; Wystawa projektowania graficznego spotkanie autorskie Galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej Zabrze

  Wystawy zbiorowe

  2002 Non-profit Zagłębiowski Instytut Sztuki Sosnowiec ; Sztuka Ożywiona konkurs kreatywności Red Bulla wystawa pokonkursowa Zachęta Warszawa; 4th Ogaki International Invitational Poster Exhibition Ogaki Japonia; IV Festiwal Plakatu w Krakowie Pałac Sztuki TPSP Kraków; Z Europy do Europy. Unia Europejska i nasze starania o członkostwo w karykaturze Biblioteka Śląska Katowice III nagroda 2003 Zamrożeni Zagłębiowski Instytut Sztuki Sosnowiec; Satyrykon 2003 Legnica Alkohol i kierowca międzynarodowy konkurs na rysunek satyryczny wystawa pokonkursowa Muzeum Regionalne Siedlce; 13th Colorado International Invitational Poster Exhibition Stany Zjednoczone; Egzotyczne R4 Zagłębiowski Instytut Sztuki Sosnowiec; Pokonkursowa wystawa plakatów propagujących przystąpienie Polski do UE Galeria ZPAP Art Nova 2 Katowice;Galeria Organiczna 2 meeting point Galeria Kronika Bytom ;Wystawa Pracowników Katedry Projektowania Graficznego ASP w Katowicach Galeria ZPAP Art Nova 2 Katowice; Trnava 2003 Triennale Plakatu Trnava Słowacja; Zazdroski – praca site-specific Festiwal Est-Ouest Die Francja; Polaków Portret Przaśny wystawa pokonkursowa Muzeum Karykatury Warszawa; II nagroda 18 Biennale Plakatu Polskiego BWA Katowice; co2mailing.art galeria net.artowa 2004 19 Międzynarodowe Biennale Plakatu Muzeum Plakatu w Wilanowie Warszawa; Satyrykon 2004 Legnica nominacja do nagrody; Jeden wiersz Galeria ASP Na schodach Katowice; Książka autorska z ASP w Katowicach Galeria Rotunda Bytom; Poszukiwanie wertykalnego horyzontu I Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych Galeria Szyb Wilson Katowice; Prawie nic Festiwal meeting point Galeria Kronika Bytom; 5th Ogaki International Invitational Poster Exhibition Ogaki Japonia ; Kalarus i przyjaciele Galeria Obecna Jaworzno; 13 z Ogaki Galeria ASP Na schodach Katowice; Tele Magia wystawa pokonkursowa Muzeum Karykatury Warszawa. 2005 Wystawa plakatu śląskiego Parlament Europejski Bruksela ; 19 Biennale Plakatu Polskiego Biuro Wystaw Artystycznych Katowice 2006 20 Międzynarodowe Biennale Plakatu Muzeum Plakatu Warszawa ;Trnava 2006 Triennale Plakatu Trnava Słowacja 2008 20 Międzynarodowe Biennale Plakatu Muzeum Plakatu Warszawa 2009 II Forum Młodych. Polaków Portret Przaśny. Społeczeństwo polskie po 20 latach wolności Muzeum Karykatury Warszawa 2010 Uśmiech Chopina Muzeum Karykatury / Warszawa 2011 • Projekt plakatu jubileuszowego, 10 lat Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, plakat wydrukowany

  organizacja konkursów, wystaw, warsztatów

   2003 Współorganizacja „Ogólnopolskiego Konkursu na Plakat propagujący przystąpienie Polski do Unii Europejskiej” organizowanego przez ASP w Katowicach we współpracy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Biurem Integracji Europejskiej, ZPAP, BWA w Katowicach. Komisarz „6 Ogólnopolskiego Przeglądu Grafiki Użytkowej Studentów Wyższych Uczelni AGRAFA 2003”. 2004 Zebranie i przygotowanie materiałów oraz projekt graficzny (we współpracy z prof. Tomaszem Jurą i pracownikami Katedry Projektowania Graficznego) skryptu dla studentów: „Katedra Projektowania Graficznego”. Pomysł i współorganizacja wystawy „Książka autorska z ASP w Katowicach”wystawa prezentująca prace studentów i absolwentów ASP w Katowicach Galeria Rotunda Bytom; Współorganizacja Targów Przedmiotów Sztucznych w ramach Festiwalu śląskich uczelni artystycznych „Arterie 2004”. 2005 7 Ogólnopolskiego Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej AGRAFA 2005 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Galeria Art Nova 2 ZPAP Katowice komisarz konkursu; Książka w świecie sztuki wystawa prezentująca prace studentów absolwentów ASP w Katowicach Biblioteka główna Sosnowiec współorganizacja wystawy 2007 Organizacja wykładu i warsztatów dla studentów z niemiecką ilustratorką Nadią Budde ASP Katowice; Tęczowy most ilustracji wystawa prac studentów ASP Katowice oraz North Wales School of Art & Design z Wrexham poświęcona ilustrowanym książkom dla dzieci Katowice Cieszyn Walia kurator polskiej części wystawy; BASICS – 1. międzynarodowa konferencja poświeconej edukacji w zakresie projektowania graficznego i kultury wizualnej Galeria ASP Rondo Sztuki Katowice kurator konferencji (razem z dr Ewą Satalecką) 2008 Organizacja wykładu i warsztatów dla studentów z profesor Yadzią Williams z North Wales School of Art & Design z Wrexham (Walia) ASP Katowice; Katowice – miasto otwarte wykłady i warsztaty dla polsko-niemieckiej grupy studentów organizacja warsztatów (razem z Vereną Gerlach i dr Ewą Satalecką); Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci międzynarodowy konkurs dla studentów Książka dla dzieci – jak to się robi? międzynarodowa konferencja Śląskie Targi Książki, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach kurator konkursu i konferencji (razem z kwal.I st Marianem Słowickim) 2009 Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci koordynacja i współorganizacja wydarzeń będących efektem i kontynuacją konkursu: - wystawa prac pokonkursowych podczas Poznańskich Spotkań Targowych, Książka dla Dzieci i Młodzieży, marzec - prezentacja nagrodzonych prac podczas Międzynarodowych Targów Książki Dziecięcej w Bolonii, marzec - wystawa prac pokonkursowych w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, maj-czerwiec 2010 Żyli-byli wystawa poświęcona ilustrowanym książkom dla dzieci z Białorusi, Izraela, Niemiec, katowickiej ASP Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku, Białoruś przygotowanie katowickiej części wystawy (razem z kwal. I st. Marianem Słowickim); 2. edycja konkursu Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci wystawa pokonkursowa Galeria Rondo Sztuki Katowice kurator konkursu; Janosch dzieciom wystawa grafik i ilustracji książkowych Janoscha Galeria Rondo Sztuki, Katowice współorganizacja wystawy 2011 Ilustrowane przysłowia polskie i angielskie warsztaty ze studentami North Wales School of Artw and Design w Wrexham opracowanie koncepcji warsztatów, wykład i prowadzenie warsztatów; wizyta na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu w Ostrawie wystawa prac studentów ilustracji; Współpraca przy organizacji wykładów i warsztatów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach programu Erasmus pedagogów:Eliska Cabalowa – Uniwersytet w Ostrawie – warsztaty introligatorskie, maj 2011 James Walker – Maidstone University for the Creative Arts – warsztaty ilustratorskie, kwiecień 2011 Yadzia Williams – North Wales School of Art and Design, Glyndwr University, Wrexham – warsztaty ilustratorskie (część programu „Proverbs/przysłowia”), listopad 2011 Ann Bassemans – warsztaty „Reaserch in design”, listopad-grudzień 2011 ;udział w Targach Książki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu Prezentacja wystawy pokonkursowej „Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci”; Prezentacja wystawy pokonkursowej „Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci”, 2. edycja, Centrum Kultury Zamek, Poznań, 10-27 marca 2011 ;Przygotowanie i zorganizowanie wystawy projektów książek autorstwa studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach podczas Targów Książek w Katowicach, październik 2011 ; Promocja ASP w Katowicach, spotkanie z uczniami w Liceum Plastycznym w Katowicach, listopad 2011 2012 Kurator imprezy Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci, na którą składają się: - konkurs dla studentów - konferencja - wystawy towarzyszące

   publikowane prace i teksty

   2002 2+3D ogólnopolski kwartalnik projektowy dyplomy 2001-2002 IV-2002 nr 5 prezentacja wśród najlepszych prac dyplomowych 2001-2002 w zakresie projektowania graficznego; Znak. Znaczenie.Komunikacja wykłady otwarte w ASP w Katowicach publikacja fragmentów pisemnej pracy dyplomowej 2003 Fa-art kwartalnik literacki 3-4 (53-54) numer ilustrowany moimi pracami 2004 Śląsk miesięcznik społeczno-kulturalny nr 2 (100) dodatek Młody Śląsk zawierający reprodukcje trzech prac 2009 Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci relacja z konkursu organizowanego przez ASP Katowice Ogólnopolski Kwartalnik Projektowy „2+3D”, nr 30, I/2009 ; Projektowanie książek dla dzieci / 4 Biuletyn Sztuki Projektowania, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Kierunek Wzornictwo

   nagrody

   2002 III nagroda w ogólnopolskim konkursie na rysunek satyryczny Z Europy do Europy Biblioteka Śląska Katowice 2003 II nagroda w ogólnopolskim konkursie na rysunek satyryczny Polaków Portret Przaśny Muzeum Karykatury Warszawa 2007, 2008, 2009 Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 2009 II Forum Młodych. Polaków Portret Przaśny. Społeczeństwo polskie po 20 latach wolności Muzeum Karykatury Warszawa nagroda równorzędna (w konkursie przyznano Grand Prix oraz 5 nagród równorzędnych) 2011 Medal Rektora ASP w Katowicach

   Udział w konferencjach i wygłoszone wykłady

   2006 Prezentacja Pracowni Ilustracji i Rysunku Użytkowego ASP w Katowicach North Wales School of Art & Design, Wrexham, Walia 2009 konferencja poświęcona projektowaniu książek dla dzieci w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, Cieszyn, maj 2009 tytuł referatu: „Międzynarodowe Targi Książki dla Dzieci w Bolonii”;„Europejska Sztuka Ilustracji”, Warszawa, maj 2009 - międzynarodowa tytuł referatu: „Projektowanie książek dla dzieci w ASP w Katowicach” ;„Strach ma wielkie oczy”, Biblioteka Śląska w Katowicach, grudzień, tytuł referatu: „Prezentacja pracy dyplomowej Agnieszki Kruczek-Antoniewicz pt. „Stefan się boi” – rozmowa z autorką” 2010 Organizacja i prowadzenie konferencji „Książka dla dzieci – jak to się robi?” towarzyszącej 2. edycji konkursu „Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci”, Biblioteka Śląska w Katowicach; Wykład „Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci” podczas konferencji towarzyszącej wystawie „Żyli-byli” w Mińsku, Białoruś, luty 2010 2011 Liceum Plastyczne w Katowicach, wykład „Projektowanie ilustracji książkowej” ; Opracownie programu warsztatów „Proverbs/przysłowia” wraz z Yadzią Williams i Ewą Satalecką. Projekt jest działaniem długofalowym łączącym działania studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, North Wales School of Art and Design, Glyndwr University w Wrexham w Wielkiej Brytanii oraz Wydziału Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. Przedmiotem projektu jest opracowanie publikacji zawierającej polskie przysłowia i ich angielskie odpowiedniki. Pierwszym etapem są warsztaty ilustratorskie, które odbyły się w trzech szkołach: Wrexham – maj 2011 Katowice – listopad 2011 Warszawa – grudzień 2011 W każdej z tych szkół wygłosiłam wykład oraz prowadziłam warsztaty. Wygłoszenie wykładu prezentującego dorobek Pracowni Ilustracji i Rysunku Użytkowego w zakresie projektowania książek podczas Targów Książki w Katowicach, październik 2011 2012 Organizacja i prowadzenie konferencji „Książka dla dzieci – jak to się robi?” towarzyszącej 2. edycji konkursu „Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci”, Biblioteka Śląska w Katowicach Recenzje: Recenzja licencjackiej pracy dyplomowej Hany Dovinovej, promotor P. Noga, Uniwersytet w Ostrawie, Wydział Artystyczny, maj 2010; Recenzje 9 licencjackich prac dyplomowych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w roku akademickim 2010/2011 i jednej w roku akademickim 2011/2012; Recenzje 1 pracy dyplomowej magisterskiej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w roku akademickim 2010/2011 i jednej w roku akademickim 2011/2012 Przebieg pracy zawodowej / działalność dydaktyczna: 2002–2003 Pracownik dydaktyczny w Pracowni Ilustracji i Rysunku Użytkowego w Katedrze Projektowania Graficznego. od 2003 Wykładowca w Pracowni Ilustracji i Rysunku Użytkowego w Katedrze Projektowania Graficznego. od 2004-2008 Prowadzenie zajęć z Podstaw Projektowania Graficznego dla studentów I roku Wieczorowych Studiów Licencjackich. od października 2008 Kierownik Studiów Niestacjonarnych Wydziału Projektowego ASP Katowice od października 2011 Adiunkt w Pracowni Ilustracji i Rysunku Użytkowego w Katedrze Projektowania Graficznego.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi