ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Urodzony w 1957 w Nowym Targu. Mieszka w Katowicach. Studia Akademia Sztuk Pięknych Kraków Wydział Form Przemysłowych; dyplom w Katedrze Komunikacji Wizualnej 1982.
Profesor nadzwyczajny dr hab. sztuk pięknych - pracuje na stanowisku profesora w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Kierownik Pracowni Komunikacji Społecznej.
Kierownik Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji.
Prorektor ds. Studentów i Badań Naukowych w latach 2008-2012.
Koordynator projektu Design Silesia z ramienia ASP Katowice. Design Silesia

Działalność: Drzeworyt sztorcowy, plakat, grafika użytkowa, komunikacja wizualna. Prace z zakresu teorii znaku, obrazowania procesów myślowych i zagadnień przestrzeni abstrakcji oraz projektowania społecznego.

Udział w 110 wystawach i konkursach m.in.

 • 4, 5, 6, 7, 11 Ogólnopolski Konkurs Graficzny im. J. Gielniaka Jelenia Góra
 • International Wood-engraver's Triennial Xylon 10, Xylon 11 in Switzerland
 • 5, 6, 7, 11 Międzynarodowy Konkurs Graficzny "Małe formy graficzne" Łódź
 • 11 Biennale Grafiki Kraków
 • The International Exhibition of Prints in Yokohama, Japan
 • 58th Annual Exhibition London; XI, XII, XIII, XIV Biennale Plakatu Polskiego Katowice
 • "Polska miniatura graficzna" Galeria Sociede Nacional de Bealas Artes Lizbona Portugalia
 • udział w publikacji "An Engraver's Globe" Simona Bretta Londyn
 • „Ikona – droga do nieba” i „Wyjdzie z chaosu świat ducha” Muzeum Archidiecezjalne Katowice 2005
 • „Spotkania” Legnica 2006; „Jestem” BWA Katowice 2006; „Małe - wielkie formy grafiki” Sławomir Grabowy przedstawia 55 grafik 35 przyjaciół z 11 krajów GTSP Gdańsk 2006; „Praca roku” ZPAP Katowice 2007; 13 Salon Plakatu Polskiego Muzeum Plakatu w Wilanowie Warszawa 2007
 • XIII, XIV, XV, XVI Prezentacje Nowotarskie - Galeria MBWA "Jatki" Nowy Targ.

Prace w muzeach

 • Muzea Narodowe w Jeleniej Górze i Gdańsku, Muzea w Couvin Belgia i Fridrikstad Norwegia oraz Schwetzingen-Xylon Museum Schwetzingen Niemcy; Galerie w Kanagawa Yokohama Japonia, Kolekcja BWA Olsztyn, Kolekcja Polskiej Sztuki Sakralnej BWA Częstochowa, Muzeum Plakatu w Wilanowie.

  Publikacje

  • „Wybrane metody i urządzenia stosowane w badaniach wizualnych dla potrzeb komunikacji wizualnej”, Katedra Komunikacji Wizualnej WFP ASP Kraków 1982 - nakładem autora

   Wybrane metody i urządzenia stosowane w badaniach wizualnych dla potrzeb komunikacji wizualnej
  • „Zastosowanie techniki i urządzeń video w wybranych badaniach wizualnych” - współautor WFP ASP Kraków 1982
  • „Funkcjonalny druk” Sesja popularnonaukowa Informacja wizualna, KMPiK Katowice 1984
  • “A letter to Sheila from Wiesław Gdowicz” Multiples January Oxford 1995 Newsletter of The Society of Wood Engravers. Oxford 1995 UK
  • „Zapomniana technika - drzeworyt sztorcowy” ASP Kraków Filia Katowice 1998
  • Postrzeganie rzeczywistości, Wykład Seminarium 1999 ASP Katowice
  • „O kaligrafii” wydawca PLSP Katowice 2000, ISBN 83-907939-2-X
   O kaligrafii
  • „Funkcjonalny druk” Laboratorium Badań Wizualnych ASP Katowice 2001
   Funkcjonalny druk
  • „Przestrzeń abstrakcji” Wykład „Konferencja naukowa – znak – znaczenie – komunikacja” ASP Katowice 2002
  • „Model przestrzeni abstrakcji” w „Znak, Znaczenie, komunikacja” red. M. Juda ASP Katowice 2002 ISBN 83-916157-7-4
  • „Model przestrzeni abstrakcji” ASP Katowice 2004 ISBN 83-918475-4-3
   Model przestrzeni abstrakcji
  • „Czy filozof boi się obrazu” w „Przestrzeń sztuki: obrazy – słowa – komentarze” red. M. Popczyk ASP Katowice 2005 ISBN 83-922526-4-0
   Czy filozof boi się obrazu
  • „Czy istnieje znak bez sensu?” w „Konteksty sztuki współczesnej” red. I. Kozina Katowice 2006
   Czy istnieje znak bez sensu?
  • „Zapomniana technika – drzeworyt sztorcowy” w „Konteksty sztuki współczesnej” red. I. Kozina Katowice 2006
   Zapomniana technika – drzeworyt sztorcowy
  • „Gesty i znaki, a znaczenie” wykład Konferencja „Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych” Katowice Rondo Sztuki Listopad 2008
   Gesty i znaki, a znaczenie
  • „Gest. Akwizycja ruchu czy znaczenie” wykład Konferencja „Interfejs Użytkownika - Kansei w praktyce” Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, czerwiec Warszawa 2009
   Akwizycja ruchu czy znaczenie
  • „Analiza” Biuletyn Sztuki Projektowania 2, ASP Katowice
   Analiza
  • „Analiza procesu użytkowego wypożyczania książek na przykładzie Biblioteki Śląskiej w Katowicach” Biuletyn Sztuki Projektowania 2, ASP Katowice
   Analiza procesu użytkowego wypożyczania książek na przykładzie Biblioteki Śląskiej w Katowicach
  • „Poznanie” Biuletyn Sztuki Projektowania 3, ASP Katowice
   Poznanie
  • “Gestus est motus et figuration. Interfejs i gesty” Biuletyn Sztuki Projektowania 4, ASP Katowice
   Gestus est motus et figuration. Interfejs i gesty
  • „Obraz. Na progu słowa” Konferencja "Akademia 2007+", Rondo Sztuki w Katowicach 2007
   Obraz. Na progu słowa
  • „Gestus est motus et figuration. Interfejs i gesty” TAKEME 01, Poznań 2009 ISSN 2080-6205
   Gestus est motus et figuration. Interfejs i gesty
  • „Taniec anioła czy kod sekstyny” TAKEME 03 Poznań 2010 ISSN 2080-6205
   Taniec anioła czy kod sekstyny
  • „Aestimativa vis. Gest instynktowny czy naturalny?” TAKEME 05 Poznań 2010 ISSN 2080-6205
   Aestimativa vis. Gest instynktowny czy naturalny?
  • „Umowność jednoczesności. Gest w czasie.” TAKEME 07 Poznań 2010 ISSN 2080-6205
   Umowność jednoczesności. Gest w czasie.
  • „Techniki prezentacji” - przedmiot, który prowadziłem od 1991 do 2009 na Akademii Sztuk pięknych w Katowicach na kierunku wzornictwo.
   Album z wybranymi pracami z lat 1991-2004

   Strony WWW


  • Visual blog
   Visual blog
  • Wiesław Gdowicz Publikacje
   Wiesław Gdowicz Publikacje
  • GESTY - Projekt Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji ASP Katowice
   GESTY - Projekt Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji ASP Katowice
  • Projekt Gesty Sykstyna
   Projekt Gesty Sykstyna
  • Portfolio
   Portfolio
  • Biuletyn Sztuki Projektowania, który redaguje
   Biuletyn Sztuki Projektowania nr 1
   Biuletyn Sztuki Projektowania nr 2
   Biuletyn Sztuki Projektowania nr 3
   Biuletyn Sztuki Projektowania nr 4

   Wnioski badawcze


  • Wniosek badawczy własny do KBN pt.: „Zastosowanie badań wizualnych w organizacji i porządkowaniu informacji wizualnej ulicy” Katowice 2004/2005
  • Wniosek badawczy własny do KBN Pt.: „Wirtualne laboratorium badań wizualnych i kreacji przestrzeni interaktywnych” Katowice 2005/2006
  • Wniosek badawczy własny – KBN - Wniosek nr 38739 (36 konkurs) - pt.: "Opracowanie metod służących do określania znaczeń gestów w komunikacji pomiędzy człowiekiem, a komputerem." Katowice 2009
  • Wniosek badawczy – współautor – KBN - Wniosek nr 62309 (37 konkurs) - pt.: "Interfejs użytkownika oparty na naturalnych dla ludzi gestach do eksploracji wirtualnych przestrzeni 3D" Katowice – Gliwice 2010
  • Wniosek kierunki zamawiane „Wzornictwo klucz do zwiekszania konkurencyjnosci polskiej gospodarki opartej na wiedzy“ 07.03.2010 - Na 197 wniosków 80 otrzymało ocenę pozytywną. Wniosek z 95,5 punktami znalazł się na 51 pozycji listy rankingowej Ministerstwa Nauki. Do finansowania przewidziano wnioski do 39 pozycji listy.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi