ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Trwanie i zmiana. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 1947 - 2007

Inaugurując jubileuszowy, sześćdziesiąty rok akademicki w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych uświetniamy tę uroczystość otwarciem wystawy Grafika z kręgu katowickiej ASP w galerii Rondo Sztuki oraz wydaniem tomu Od grafiki propagandowej do Ronda Sztuki. W tym wydawnictwie staramy się podsumować czas, który minął od powstania uczelni w 1947 r. Przypominamy najważniejsze momenty z historii Akademii, „okres krakowski” katowickiej uczelni. Spoglądamy również na ostatnią dekadę, która przypadła na przełom wieków, pokazujemy znaczące zmiany zachodzące w uczelni i jej dynamiczny rozwój. Dziękujemy wszystkim, którzy w ciągu tych sześćdziesięciu lat tworzyli historię Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, jej studentom, pedagogom, pracownikom administracji i przyjaciołom. Szczególne podziękowania składam na ręce JM Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, najstarszej uczelni plastycznej w Polsce, której częścią byliśmy przez przeszło pięćdziesiąt lat. ASP w Krakowie to nasza Alma Mater, to z niej w drodze ewolucji wyłoniła się w 2001 roku Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2006 roku mury uczelni opuścili pierwsi absolwenci, którzy studia podjęli już w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Katowicka uczelnia kształci obecnie na trzech kierunkach studiów: malarstwa, wzornictwa i grafiki – tu w dwóch specjalnościach: warsztatowej i projektowej. Prowadzi studia stacjonarne, niestacjonarne – zaoczne i wieczorowe oraz inne formy kształcenia, takie jak np. Akademia Weekendowa i różnego rodzaju warsztaty. Staramy się wyjść z jak najszerszą ofertą do ludzi zafascynowanych dizajnem i sztuką tworzoną na różnych poziomach. Pragniemy dotrzeć do przyszłych profesjonalistów artystów, dizajnerów, ale również do ludzi interesujących się sztuką i projektowaniem, pasjonatów chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Na większości kierunków kształcenia w katowickiej ASP funkcjonują pracownie multimedialne, realizujące swoje zadania w przestrzeni cyfrowej. Współczesność wymaga od nas ciągłego dostosowywania programów nauczania do najnowszych technologii i nowoczesnych sposobów komunikowania. Celem Uczelni jest wypracowanie w najbliższej przyszłości takiej struktury, która pozwoli bardziej zintegrować kierunki artystyczne – czyli malarstwo z grafiką warsztatową oraz projektowe – grafikę projektową z komunikacją wizualną i wzornictwem. Koncepcja rozwoju szkoły, jej program dydaktyczny tworzone są w ścisłym powiązaniu z rozbudową infrastruktury. Śledząc historię ASP w Katowicach nie sposób nie zauważyć, iż przez cały czas mieliśmy do czynienia z brakiem odpowiednich przestrzeni do prowadzenia dydaktyki, uprawiania sztuki i dizajnu. Ostatnie lata zmieniły w sposób diametralny ten stan rzeczy. W tym roku akademickim oddajemy do użytkowania wyremontowany budynek przy ul. Koszarowej 17 o powierzchni 4.600 m2. Jednocześnie prowadzimy renowację budynku przy ul. Raciborskiej 37, w którym część pomieszczeń dla kierunku wzornictwa zostanie oddana jeszcze w tym roku. Całkowite zakończenie tych dwóch inwestycji pozwoli nam sprawniej funkcjonować w najbliższej przyszłości. Jednocześnie przygotowujemy koncepcję budowy nowego budynku dla ASP pomiędzy ulicami Raciborską i Koszarową. Znajdą się w nim pracownie dla kierunku malarstwa (usytuowanego obecnie w budynku przy ul. Dąbrówki w centrum miasta), nowa biblioteka akademicka dedykowana sztuce i szeroko rozumianej kulturze wizualnej oraz przestrzenie dla dynamicznie rozwijających się multimediów. Chcemy stworzyć w ten sposób nowoczesny kampus Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Nasze miasto się zmienia, Górny Śląsk definiuje się na nowo. Jestem przekonany, że inwestując w rozwój nauki i kultury odpowiadamy na wyzwania współczesności. Jubileusz 60-lecia powstania ASP w Katowicach zbiegł się z udostępnieniem Akademii przez władze municypalne nowoczesnych przestrzeni wystawienniczych w samym centrum Katowic – w marcu br. Akademia stała się gospodarzem galerii Rondo Sztuki. Mamy powody do satysfakcji. Jesteśmy jednak świadomi pracy, jaką musimy wykonać i odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa. Jubileusz to również dobra okazja do wzbogacenia naszej wiedzy na temat historii i działalności pierwszej po wojnie artystycznej uczelni plastycznej na Górnym Śląsku. Warto w tym miejscu dodać, że pierwszą wyższą uczelnią, jaka w ogóle powstała w naszym regionie jeszcze przed wojną, w 1929 roku, była Akademia Muzyczna w Katowicach. Fakt ten dowodzi, że na tej ziemi, która zawsze była kojarzona z ciężką pracą, górnictwem i przemysłem ciężkim nie zapominano również o sferze ducha. Bez kultury bowiem, harmonijny rozwój żadnego społeczeństwa nie jest możliwy. Dzisiaj, czas teraźniejszy to już historia, a to co stanie się jutro, zależy tylko od nas, ludzi tu studiujących i pracujących. Gdy dodamy do tego niezwykłą życzliwość dla naszych projektów ze strony miasta Katowice, Pana Prezydenta Piotra Uszoka, władz samorządowych i wojewódzkich, MKiDN, licznych przyjaciół i instytucji wspierających Akademię, możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Efekty naszej pracy będziemy przedstawiać Państwu przy okazji kolejnych spotkań w Akademii, podczas imprez i wystaw prezentowanych w Rondzie Sztuki, w tym niezwykłym miejscu, gdzie poprzez kulturę możemy się zawsze spotkać.

prof. Marian Oslislo
Rektor ASP w Katowicach

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi