ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Aktualności

Kierownikiem Środowiskowych Studiów Doktoranckich jest

dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP

Dyżur kierownika środowiskowych studiów doktoranckich:
czwartek w godz. 12.00-14.00
pokój 101 w budynku ASP przy ul. Raciborskiej 37
tel. 32 758 77 45
e-mail: studia_doktoranckie@asp.katowice.pl

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 23 dot. organizacji roku akademickiego 2016/2017
ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU AKEDEMICKIEGO 2015/2016

KOMUNIKAT nr 7 dot. zakończenia roku akademickiego 2015/2016
HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

Plan zjazdów w roku akademickim 2016/2017

Plan zjazdów semestr zimowy

Kredyt dla doktorantów w roku akademickim 2016/2017

  15 sierpnia 2016 r. wchodzą w życie przepisy, wprowadzające zmodyfikowane zasady udzielania kredytów dla studentów i doktorantów. Najistotniejsze zmiany, o których informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
  • Nowy termin składania wniosków o przyznanie kredytu oraz skrócenie terminu podpisania umów. W bieżącym roku wnioski będzie można składać w okresie od 15 sierpnia do 20 października 2016 r. (zamiast do 15 listopada). Zmianie uległ również ostateczny termin zawierania umów o kredyt. Został on skrócony, do 31 grudnia 2016 r.
  • Możliwość składania wniosków przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. O kredyt mogą ubiegać się – poza studentami i doktorantami – również kandydaci na studia, którzy rozpoczną je od października 2016 r. Bank będzie mógł rozpatrywać wnioski osób posiadających dokument potwierdzający przyjęcie na studia lub udział w rekrutacji na studia, natomiast zawarcie umowy o kredyt będzie możliwe po uzyskaniu statusu studenta lub doktoranta.
  • Ustalenie maksymalnej wysokości dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej do otrzymania kredytu na dany rok akademicki przed rozpoczęciem terminu składania wniosków. W roku akademickim 2016/2017 wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania kredytu wynosi 2500 zł/osobę w rodzinie. W kolejnych latach maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie minister ustali na podstawie wniosków złożonych w poprzednim roku akademickim.
  • Uelastycznienie wysokości rat kredytu. W roku akademickim 2016/2017 student lub doktorant uzyska możliwość wyboru spośród czterech wysokości miesięcznej raty kredytu: 600 zł (rata podstawowa), 800 zł albo 1000 zł (rata podwyższona) i 400 zł (rata obniżona).
  • Możliwość zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej. Kredytobiorca będzie mógł złożyć w banku wniosek o zwiększenie lub zmniejszenie raty kredytu, w zależności od aktualnych potrzeb.

  Informacja o kredytach na stronie MNiSW

Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów

Sprawy związane z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) zwana dalej ustawą.

Doktoranci którzy ukończyli 26 rok życia i nie pracują, oraz nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię na ich pisemny wniosek (wypełniony druk ZUS ZZA i oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu z innego tytułu).
W sytuacji, gdy doktorant nie ukończył 26 lat, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez jednego z pracujących: rodziców, opiekunów lub małżonka.

Doktoranci mogą ubezpieczać współmałżonka (jeśli nie posiada ubezpieczenia) i dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

Uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię zobowiązany jest do powiadomienia uczelni na piśmie, o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od daty jego powstania, w celu wyrejestrowania danego doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny. Ponadto doktoranci zobowiązani są do informowania uczelni o wszelkich zmianach dotyczących nazwiska i adresu.

Zgodnie z art. 73 pkt. 4 ustawy, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem przyjęcia na studia doktoranckie i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia studiów doktoranckich albo skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.

Art 67 punkt 5 ustawy stanowi: „Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów".

Więcej informacji można uzyskać w pokoju 101 na I piętrze w budynku ASP przy ul. Raciborskiej 37.

Uczelnia Przyjazna Rodzicom

Na prośbę Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępniamy publikację „Przewodnik dla studiujących i pracujących naukowo rodziców” przygotowaną w ramach projektu „Uczelnia Przyjazna Rodzicom”.

„Przewodnik dla studiujących i pracujących naukowo rodziców” zawiera praktyczne informacje, wskazówki i rekomendacje dotyczące łączenia nauki z opieką i wychowywaniem dziecka/dzieci.

Przewodnik

www.plineu.org/uczelnia-przyjazna-rodzicom

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi