ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Akty prawne

1. Ogólnopaństwowe

 1. Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 kwietnia 2016 r w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

 2. Rozporządzenie MNiSW z dnia 24 października 2014 r w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

 3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

 4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 lipca 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

 5. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

 6. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

 7. Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności

2. Ogólnouczelniane

Regulamin studiów doktoranckich

Uchwała nr 14 z 31 maja 2016 w sprawie zmian do regulaminu studiów doktoranckich
Uchwała nr 6 z 27 kwietnia 2015 w sprawie zmian do regulaminu studiów doktoranckich
Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od 1 października 2015 roku

Zarządzenie w sprawie odpłatności na środowiskowych studiach doktoranckich

Uchwała nr 23/2015 - Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 23/2015
Zarządzenie nr 28/2015 w sprawie odpłatności w roku akademickim 2015/2016
Zarządzenie nr 31/2016 w sprawie odpłatności w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie w sprawie odpłatności za prowadzenie przez ASP przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych

Zarządzenie nr 16/2015 w sprawie w sprawie odpłatności za prowadzenie przez ASP przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych

Uchwała rekrutacyjna

Uchwała rekrutacyjna studia doktoranckie 2015
Załącznik nr 1: rekrutacja na studia niestacjonarne
Załącznik nr 2: rekrutacja cudzoziemców

Porozumienie między Wydziałami

Porozumienie ws wspólnego prowadzenia środowiskowych studiów doktoranckich

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi