ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Badania użyteczności

(2 rok wzornictwo, studia stacjonarne, licencjackie)

Przedmiot Badania użyteczności obejmuje badania percepcji oraz zachowań człowieka, a także badania interakcji między człowiekiem, a maszyną. Techniki nawigacji, interakcja w trzech wymiarach, architektura informacji, struktura serwisu WWW, zachowania w przestrzeni rzeczywistej a zachowania w przestrzeni wirtualnej.

Prowadzone ćwiczenia obejmują:

1. Zapoznanie się z metodami badań zarówno wizualnej postaci strony www jak i interakcji oraz wykorzystanie ich do porównania dwóch wybranych portali, które dotyczy: a. wszystkich elementów występujących na stronie, zarówno statycznych jak i dynamicznych, b. sposobów poruszania się użytkownika na stronie, c. wskazaniu, które elementy są problematyczne. Praca jest podzielona na dwa etapy: analiza intuicyjna – wnioskowanie na podstawie własnych obserwacji badanie z użytkownikami – wnioskowanie na podstawie obserwacji użytkowników.

2. Projekt metod badawczych zaprojektowanego interfejsu, które pozwalają weryfikować decyzje projektowe na każdym etapie procesu projektowego. Zadaniem studentów jest określenie zarówno funkcji interfejsu, jego architektury informacji, wizualnej postaci oraz sposobów interakcji. Poszczególne elementy projektu są poddawane ocenie użytkowników. Dzięki temu na każdym etapie projektowym studenci mogą weryfikować swoje pomysły i na bieżąco wprowadzać korekty - zarówno na etapie szkicowania koncepcji, pomysłów (paper prototyping), określania struktury pojęć budujących architekturę informacji (card sorting) i projektowania sposobu działania interfejsu.

Blog

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi