ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Efekty uczenia się

Zgodnie z art. 170 e, f, g ustawy z dnia 27. lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) od roku 2016 istnieje możliwość potwierdzania posiadanych efektów uczenia się. Proces ten wychodzi naprzeciw potrzebom uczenia się przez całe życie i ułatwienia dostępu do studiów wyższych osobom posiadającym doświadczenie zawodowe. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach umożliwia potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.
Formalny proces weryfikacji posiadanych przez osoby zainteresowane efektów uczenia się to sprawdzenie zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza systemem studiów.

UPRAWNIENI

Osoby uprawnione to osoby posiadające:
- świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
- tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
- tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

Osoby zainteresowane są proszone o złożenie wniosku, w którym będą przedstawione dowody na to, że udało im się osiągnąć określone efekty uczenia się na poziomie programu studiów jak i dla poszczególnych przedmiotów, w ramach których chcą się ubiegać o uznanie. Osoby zostaną poddani egzaminowi sprawdzającemu w zakresie zadeklarowanych efektów uczenia się adekwatnemu metodom weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów ASP.

TERMINY

Termin składania wniosków: 2 stycznia – 16 stycznia 2017 r. z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dnia 6 stycznia 2017 r. w:
DZIEKANACIE WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO: Katowice, ul. Raciborska 50, godz. 10.00 do 14.00/ kierunek grafika specjalność grafika warsztatowa, kierunek malarstwo
DZIEKANACIE WYDZIAŁU PROJEKTOWEGO: Katowice, ul. Koszarowa 19, godz. 10.00 do 14.00/kierunek grafika specjalność projektowanie graficzne, kierunek wzornictwo Weryfikacja formalna wniosku odbywa się w okresie 20 dni od daty zamknięcia naboru.

Lista efektów kształcenia, o które może starać się wnioskodawca poprzez potwierdzenie efektów wcześniejszego uczenia się ubiegając się o przyjęcie na pierwszy rok studiów: Lista

Weryfikacja merytoryczna wraz z procedurą potwierdzenia efektów uczenia się przez Wydziałową Komisję ds. potwierdzenia efektów uczenia się odbywa się w okresie nie dłuższym niż 40 dni od daty weryfikacji formalnej.
Uczelnia pobiera opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się określone w zarządzeniu Rektora. Do potwierdzenia efektów uczenia się powoływana jest na wydziale Komisja Wydziałowa, która ocenia czy kandydat formalnie spełnia wymagania, ustala skład komisji do zweryfikowania konkretnych przedmiotów, wyznacza termin, oblicza koszty.

PODSTAWY PRAWNE

Uchwała nr 18/2015 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z  dnia 29. czerwca 2015 r. w sprawie potwierdzania w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów.

 1. Treść uchwały
 2. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 18/2015 ASP w Katowicach – Regulamin potwierdzania efektów uczenia się
 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się – Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się
 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się – Umowa o warunkach odpłatności za usługę edukacyjną potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
 5. Zarządzenie dot. opłat za przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczeniaKatalogi przedmiotów i wyciągi z matrycy dla poszczególnych kierunków:

Malarstwo

Grafika Warsztatowa

Projektowanie graficzne

Wzornictwo

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi