ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

ERASMUS

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki na każdym poziomie studiów (studia I stopnia, studia II stopnia, jednolite studia magisterskie). ASP nie prowadzi wymiany Erasmus na poziomie studiów doktoranckich. Kapitał mobilności (czyli ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach programu Erasmus) wynosi odpowiednio po 12 miesięcy na studiach I i II stopnia oraz 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich.

„Mobilność” w programie Erasmus obejmuje następujące kategorie działań:

  a) wymiana studentów:
 • wyjazdy studentów na część studiów (SMS - Student Mobility - Studies) - od 3 do 12 miesięcy w trakcie tego samego roku akademickiego

 • Wysokość stawek miesięcznych

 • wyjazdy studentów na praktyki do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich (SMP - Student Mobility - Traineeships) - od 2 do 12 miesięcy w trakcie tego samego roku akademickiego.

Wysokość stawek miesięcznych

  b) wymiana pracowników uczelni:
 • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich za granicą (STA - Staff Teaching Assignments).
 • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do partnerskich szkół wyższych oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, "work shadowing" itp.) (STT - Staff Training).
 • przyjazdy przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw.

Wysokość stawek miesięcznych

Biuro Współpracy z Zagranicą w Dziale Nauczania organizuje i koordynuje działania związane ze współpracą ASP z zagranicznymi uczelniami artystycznymi w ramach programu ERASMUS. Program umożliwia odbycie studiów w uczelni partnerskiej. Student może otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych, a po spełnieniu wszystkich warunków zaliczenie zdobyte za granicą zostaje uznane w ASP.

Ogólne informacje na temat programu Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/

Kontakt: Dział Nauczania, Agnieszka Czardybon, tel. 32 75 87 733, ul. Raciborska 37 pokój nr 015, e-mail: zagranica@asp.katowice.pl

KOORDYNATORZY:
Uczelniany Koordynator ERASMUS:
dr hab. Bogna Otto-Węgrzyn, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Koordynator Wydziału Projektowego:
dr Marta Więckowska, Dziekan Wydziału Projektowego
Koordynator Wydziału Artystycznego:
dr hab. Lesław Tetla, Dziekan Wydziału Artystycznego - w zastępstwie na czas nieobecności Dziekana funkcję pełni dr Judyta Bernaś, Prodziekan

Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności oraz znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu PO WER. Osoby zainteresowane tego typu pomocą proszone są o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/ w sekcji Zagraniczna mobilność studentów PO WER oraz z z załącznikiem III dot. zasad finansowych i umownych

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi