ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Grafika edytorska

projektowanie graficzne
studia stacjonarne licencjackie

przedmiot obowiązkowy dla studentów 2. roku (trzeci semestr)
przedmiot z wyboru dla studentów 2, 3. roku
Możliwość realizacji dyplomu licencjackiego.

projektowanie graficzne
studia stacjonarne magisterskie

przedmiot z wyboru dla studentów 1. roku


Przedmiot „grafika edytorska” ma na celu przygotowanie studentów do realizacji zadań projektowych w obszarze grafiki wydawniczej. Studenci chcący uczestniczyć w zajęciach muszą wykazać się podstawową znajomością zagadnień z zakresu projektowania graficznego i typografii. W ramach zajęć, obejmujących zadania praktyczne i wykłady, studenci zostają zapoznani z metodami organizacji materiału graficznego (siatka publikacji), zasadami organizacji komunikatu wizualnego o określonej strukturze ważności oraz możliwościami doboru środków i procedur technologicznych wynikającymi z analizy potrzeb odbiorcy. Zadania praktyczne obejmują realizację ćwiczeń z zakresu projektowania edytorskiego o różnym stopniu złożoności, np. projekt układu graficznego wybranej publikacji, kompleksowy projekt zestawu druków promocyjnych, projekt i skład książki itp.

Praca ze studentami ma charakter zindywidualizowany. Treści programowe realizowane są w formie zadań projektowych, ćwiczeń i wykładów. Zadania projektowe realizowane są jako zadania domowe, podlegające korektom w trakcie zajęć. Realizacja zadania jest wspomagana przez prowadzących i omawiana podczas cotygodniowych korekt, służących szczegółowej analizie podjętych przez studenta działań projektowych, przedyskutowaniu problemów i możliwości ich rozwiązania. W trakcie realizacji programu dydaktycznego studenci mają możliwość współuczestnictwa w doborze tematu. Część zadań ma charakter problemów projektowych, dających możliwość realizacji w oparciu o indywidualnie dobraną zawartość treściową.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi