ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Graphic Art

Course Catalogue | Faculty of Art | Graphic Art 2016/17

Long-cycle Master’s degree programme – full time

Field of study GRAPHICS – specialization Graphic Art

YEAR I
Semester 1, 2
Weekly course load winter/summer semester Annual course load ECTS credits winter/summer semester
Graphic Art Basics: Litography Printing (M. Hajewski), Intaglio Printing (A. Łabuz), Relief Printing (S. Skałuba), Serigraphy (D. Nowak-Rodzińska). 5/5 150 5/5
Digital Graphics Basics, K. Dziuba 3/3 90 2/2
Lettering and Typography Basics, Z. Oslislo 2/2 60 2/2
Graphic Design Basics, B. Otto-Węgrzyn, R. Kaczmarczyk, K. Wolny 3/3 90 2/2
Photography Basics, A. Sielska, A. Lorenc 2/2 60 2/2
Drawing, M. Białas, S. Prandzioch 9/9 270 4/4
Painting, D. Kowynia , O. Pałka-Ślaska 7/7 210 4/4
Composition, O. Pałka-Ślaska, M. Pogorzelec 3/3 90 2/2
Physical Education, J. Pilawski 2/2 60 1/1
Theory courses
History of Art, P. Maciąg 2/2 60 2/2
Philosophy, M. Juda 2/2 60 2/2
English, K. Porzuczek, K. Hat 2/2 60 2/2
YEAR II
Semester 3, 4
Weekly course load winter/summer semester Annual course load ECTS credits winter/summer semester
Graphic Art Basics: Litography Printing (M. Hajewski), Intaglio Printing (A. Łabuz), Relief Printing (S. Skałuba), Serigraphy (D. Nowak-Rodzińska). 5/5 150 2/3
Graphic Art - Interpretation of Literature, ad. dr hab. G. Hańderek, asys. mgr M. Szandała 3/3 90 2/2
Digital Graphics Basics, A. Romaniuk, M. Pogorzelec 3/3 90 2/2
Editorial Graphics, B. Otto-Węgrzyn, R. Kaczmarczyk, K. Wolny 3/3 90 2/2
Photography Basics, A. Sielska, A. Lorenc 3/3 90 2/2
Intermedia Basics and Digital Techniques, D. Gajewski, J. Cikała 3/3 90 2/3
Drawing, J. Karbowniczek, A. Kowalski, A. Cygan, M. Linttner, B. Topor, 8/8 240 4/4
Painting, J. Rykała, I. Walczak, K. Cieślik, Z. Blukacz, A. Tobis 8/8 240 4/4
Interdisciplinary Actions, L. Tetla, P. Mendrek 8/8 240 4/4
Sculpture, K. Fober, M. Smandek 3/3 90 2/2
Theory courses
History of Art, P. Maciąg 2/2 60 2/2
History of Graphic Art, P. Maciąg 2/0 30 1/0
Contemporary Art and Design Problems, I. Kozina 2/2 30 2/2
Aesthetics, R. Lewandowski 2/0 30 1/0
English, K. Porzuczek, K. Hat 2/2 60 2/2
YEAR III
Semester 5, 6
Weekly course load winter/summer semester Annual course load ECTS credits winter/summer semester
1 main technique to be selected from:
Relief Printing, M. Pałka, S. Skałuba 8/8 240 8/8
Intaglio Printing, J. Szmatloch, M. Białas 8/8 240 8/8
Litography Printing, J. Budka, M. Hajewski, A. Oleś 8/8 240 8/8
Serigraphy, W. Węgrzyn, D. Nowak-Rodzińska 8/8 240 8/8
Intermedia and Digital Techniques, D. Gajewski, J. Cikała 8/8 240 8/8
Graphic Art - Interpretation of Literature, G. Hańderek, M. Szandała 8/8 240 8/8
Multigraphical Actions, E. Zawadzka, J. Bernaś 8/8 240 8/8
Digital Graphics, A. Romaniuk, M. Pogorzelec 8/8 240 8/8
Artist’s Book, B. Otto-Węgrzyn, R. Kaczmarczyk 8/8 240 8/8
1 course to be selected from:
Graphic Art -2nd technique different from the main technique, options as above 3/3 90 4/4
1 course to be selected from:
Illustration, A. Machwic-Adamkiewicz 3/3 90 4/4
Poster Design, R. Kalarus, M. Starowicz 3/3 90 4/4
Animation and Computer Games, B. Król 3/3 90 4/4
Multimedia Actions, M. Oslislo, K. Kaliski 3/3 90 4/4
Interdisciplinary Poster Design, M. Kliś 3/3 90 4/4
Lettering and Typography, T. Bierkowski 3/3 90 4/4
Design for Marketing, M. Słowicki 3/3 90 4/4
Spatial Actions, S. Brzoska 3/3 90 4/4
Sculpture, G. Majchrowski 3/3 90 4/4
Photography, P. Muschalik, A. Lorenc 3/3 90 4/4
2 courses to be selected from:
Interdisciplinary Actions, L. Tetla 9-12/9-12 135-180 4/4
Scenography Elements, M. Sławiński, K. Sobańska - Strzałkowska 9-12/9-12 135-180 4/4
Theory courses
Contemporary Art and Design Problems, R. Lewandowski 2/2 60 2/2
Theory of Culture, K. Wojtasik 2/0 30 2/0
Sociology of Art, K. Wojtasik 0/2 30 0/2
English, K. Porzuczek, K. Hat 2/2 60 2/2
YEAR IV
Semester 7, 8
Weekly course load winter/summer semester Annual course load ECTS credits winter/summer semester
Specialization 1 course to be selected from:
Relief Printing, M. Pałka 12/12 180 8/8
Intaglio Printing, J. Szmatloch 12/12 180 8/8
Litography Printing, J. Budka 12/12 360 8/8
Serigraphy, W. Węgrzyn 12/12 180 8/8
Graphic Art - Interpretation of Literature, G. Hańderek, M. Szandała 12/12 180 8/8
Intermedia and Digital Techniques, D. Gajewski, J. Cikała 12/12 180 8/8
Multigraphical Actions, prof. E. Zawadzka, J. Bernaś 12/12 180 8/8
Digital Graphic. A. Romaniuk, M. Pogorzelec 12/12 180 8/8
Artist's Book, B. Otto-Węgrzyn, R. Kaczmarczyk 12/12 180 8/8
2 complementary courses to be selected from:
2nd graphic technique, choice of 9 studios,. M. Pałka, G. Hańderek, J. Szmatloch, J. Budka, W. Węgrzyn, A. Romaniuk, D. Gajewski, E. Zawadzka 3/3 90 4/4
Scenography Elements, M. Sławiński, K. Sobańska-Strzałkowska 3/3 90 4/4
Illustration, A. Machwic - Adamkiewicz 3/3 90 4/4
Multimedia Actions, M. Oslislo 3/3 90 4/4
Poster Design, R. Kalarus 3/3 90 4/4
Interdisciplinary Poster Design, M. Kliś 3/3 90 4/4
Animation and Computer Games, B. Król 3/3 90 4/4
Lettering and Typography, T. Bierkowski 3/3 90 4/4
Photography, P. Muschalik 3/3 90 4/4
Intermedia and Digital Techniques, D. Gajewski, J. Cikała 3/3 90 4/4
Multigraphical Actions, E. Zawadzka 3/3 90 4/4
Digital Graphic, A. Romaniuk, M. Pogorzelec 3/3 90 4/4
Artist's Book, B. Otto-Węgrzyn, R. Kaczmarczyk, K. Wolny 3/3 90 4/4
Graphic Art – Literature Interpretation, G. Hańderek, M. Szandała 3/3 90 4/4
Design for Marketing, M. Słowicki 3/3 90 4/4
Spatial Actions, S. Brzoska, K. Fober 3/3 90 4/4
Sculpture, M. Smandek, mgr K. Fober 3/3 90 4/4
Studio to be selected from:
Drawing, J. Karbowniczek, A. Cygan, A. Kowalski, B. Topor, M. Linttner 6/6 180 4/4
Interdisciplinary Actions, L. Tetla, P. Mendrek 6/6 180 4/4
Painting, J. Rykała, I. Walczak, K. Cieślik, Z. Blukacz, A. Tobis 6/6 180 4/4
Theory courses
Seminary, I. Kozina, Ł. Trembaczowski, M. Juda, A. Giełdoń-Paszek, P. Maciąg 0/1 15 0/2
Contemporary Art and Design Problems, I. Kozina 2/2 60 2/2
Artistic Critisism, R. Lewandowski 2/2 60 2/2
Contemporary Philosophy, M. Juda 2/2 60 2/2
YEAR V
Semester 9, 10
Weekly course load winter/summer semester Annual course load ECTS credits winter/summer semester
Main diploma studio, to be selected from:
Relief Printing, M. Pałka 12/12 180 16/24
Graphic Art - Interpretation of Literature, G. Hańderek 12/12 180 16/24
Intaglio Printing, J. Szmatloch 12/12 180 16/24
Litography Printing, J. Budka 12/12 180 16/24
Serigraphy, W. Węgrzyn 12/12 180 14/22
Digital Graphics, A. Romaniuk 12/12 180 16/24
Intermedia and Digital Techniques, D. Gajewski 12/12 180 16/24
Multigraphical Actions, E. Zawadzka 12/12 180 16/24
Artist's Book, B. Otto-Węgrzyn 12/12 180 16/24
1 supplementary course:
2nd printmaking technique, choice of 9 studios, M. Pałka, G. Hańderek, J. Szmatloch, J. Budka, W. Węgrzyn, A. Romaniuk, D. Gajewski, E. Zawadzka 3-6/3-6 90-180 3/0
Intermedia and Digital Techniques, D. Gajewski, J. Cikała 3-6/3-6 90-180 3/0
Graphic Art – Literature Interpretation, G. Hańderek, M. Szandała 3-6/3-6 90-180 3/0
Digital Graphics, A. Romaniuk, M. Pogorzelec 3-6/3-6 90-180 3/0
Artist's Book, B. Otto-Węgrzyn 3-6/3-6 90-180 3/0
Design for Marketing, M. Słowicki 3-6/3-6 90-180 3/0
Spatial Actions, S. Brzoska, K. Fober 3-6/3-6 90-180 3/0
Sculpture, M. Smandek, K. Fober 3-6/3-6 90-180 3/0
Scenography Elements, M. Sławiński 3-6/3-6 90-180 3/0
Illustration, A. Machwic - Adamkiewicz 3-6/3-6 90-180 3/0
Multimedia Actions, M. Oslislo 3-6/3-6 90-180 3/0
Poster Design, R. Kalarus 3-6/3-6 90-180 3/0
Interdisciplinary Poster Design, M. Kliś 3-6/3-6 90-180 3/0
Animation and Computer Games, B. Król 3-6/3-6 90-180 3/0
Lettering and Typography, T. Bierkowski 3-6/3-6 90-180 3/0
Photography, P. Muschalik 3-6/3-6 90-180 3/0
Drawing, J. Karbowniczek, A. Cygan, A. Kowalski, B. Topor, M. Linttner 3-6/3-6 90-180 3/0
Painting, J .Rykała, I. Walczak, K. Cieślik, Z. Blukacz, A. Tobis 3-6/3-6 90-180 3/0
Interdisciplinary actions, L. Tetla, P. Mendrek 3-6/3-6 90-180 3/0
Theory courses
Seminar, I. Kozina, D. Głazek, Ł. Trembaczowski, M. Juda, A. Giełdoń-Paszek 2/2 60 2/4
Contemporary Art and Design Problems, I. Kozina 2/0 30 2/0
Artistic Critisism, Ł. Białkowski 2/2 30 2/2
Contemporary Philosophy, M. Juda 2/2 30 2/2
Copyright Law, Z. Rogowski 2/0 30 2/0

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi