ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Painting

Course Catalogue | Faculty of Art | Painting 2016/17

Long-cycle Master’s degree programme – full time

YEAR I
Semester 1, 2
Weekly course loadwinter/summer semester Annual course load ECTS credits winter/summer semester
Painting, P. Szeibel 10/10 300 7/7
Drawing, J. Jastrząb, M. Rozenau 8/8 240 6/6
Drawing and Painting Technology, A. Trzos, K. Rzeźniczek 3/3 90 2/2
Sculpture, S. Brzoska, M. Smandek 4/4 120 2/2
Design Basics, M. Minor, P. Szeibel 3/3 90 2/2
Photography, P. Muschalik, A. Kubska 2/2 60 2/2
Composition, M. Rozenau, S. Kobylarz 2/2 60 2/2
Physical Education, A. Pilawski 2/2 60 1/1
Theory courses
History of Art, P. Maciąg 2/2 60 2/2
Philosophy, dr M. Juda 2/2 60 2/2
English, K. Porzuczek, K. Hat 2/2 60 2/2
YEAR II
Semester 3, 4
Weekly course load winter/summer semester Annual course load ECTS credits winter/summer semester
Painting- 1 studio to be selected from: K. Cieślik/M. Minor, J. Rykała/A. Kozera, Z. Blukacz/S. Kobylarz, I. Walczak/P. Kossakowski, A. Tobis/D. Kowynia, Interdisciplinary Actions, L. Tetla/ad. dr P. Mendrek 12/12 360 7/9
Drawing- 1 studio to be selected from: J. Karbowniczek, P. Kossakowski, A. Cygan, J. Zdzienicka, B. Topor, A. Łabuz, A. Kowalski, K. Rzeźniczek, M. Linttner, A. Kozera, Interdisciplinary actions, L. Tetla, P. Mendrek 8/8 240 5/5
Digital Design and Electronic Media, M. Minor, P. Szeibel 3/3 90 2/2
Graphic Art Fundamentals; 1 studio to be selected from: Litography Printing, M. Hajewski, Relief Printing, S. Skałuba, Intaglio Printing, A. Łabuz, Serigraphy, D. Nowak-Rodzińska, Digital Graphics, A. Romaniuk, Multigraphical Actions, E. Zawadzka 3/3 90 2/2
Sculpture, M. Smandek, K. Fober 3/3 90 2/2
Photography, P. Muschalik 3/3 90 2/2
Scenography Elements, M. Sławiński 3/3 90 2/2
Drawing and Painting Technology, A. Trzos, K. Rzeźniczek 3/3 90 2/2
Composition, M. Rozenau, D. Kowynia 2/2 60 2/2
Theory courses
History of Art, P. Maciąg 2/2 60 2/2
Contemporary Art and Design Problems, I. Kozina 2/2 60 2/2
Aesthetics, R. Lewandowski 2/0 30 2/0
English, K. Porzuczek, K. Hat 2/2 60 2/2
YEAR III
Semester 5, 6
Weekly course loadwinter/summer semester Annual course load ECTS credits winter/summer semester
Painting; 1 studio to be selected from: K. Cieślik/M. Minor, J. Rykała/ A. Kozera, Z. Blukacz/Sz. Kobylarz, I. Walczak/P. Kossakowski, A. Tobis, D. Kowynia Interdisciplinary actions, L. Tetla/P. Mendrek 12/12 360 9/9
Drawing; 1 studio to be selected from: J. Karbowniczek, P. Kossakowski, A. Cygan, J. Zdzienicka, B. Topor, A. Łabuz, A. Kowalski, K. Rzeźniczek, M. Linttner, A. Kozera, Interdisciplinary actions, L. Tetla, P. Mendrek 8/8 240 7/7
1 course to be selected from:
Litography Printing, J. Budka 3-4/3-4 90-120 4/4
Relief Printing, M. Pałka 3-4/3-4 90-120 4/4
Intaglio Printing, prof. J. Szmatloch 3-4/3-4 90-120 4/4
Serigraphy, W. Węgrzyn 3-4/3-4 90-120 4/4
Digital Graphics, A. Romaniuk 3-4/3-4 90-120 4/4
Multigraphical Actions, E. Zawadzka 3-4/3-4 90-120 4/4
Intermedia and Digital Techniques, D. Gajewski 3-4/3-4 90-120 4/4
Graphic art - Interpretation of Literature, G. Hańderek 3-4/3-4 90-120 4/4
Artist’s Book, B. Otto-Węgrzyn 3-4/3-4 90-120 4/4
Sculpture, M. Smandek, K. Fober 3-4/3-4 90-120 4/4
Scenography Elements, M. Sławiński, K. Sobańska-Strzałkowska 3-4/3-4 90-120 4/4
1 course to be selected from:
Litography Printing, J. Budka 3-4/3-4 90-120 4/4
Relief Printing, M. Pałka 3-4/3-4 90-120 4/4
Intaglio Printing, J. Szmatloch 3-4/3-4 90-120 4/4
Serigraphy, W. Węgrzyn 3-4/3-4 90-120 4/4
Digital Graphics, A. Romaniuk 3-4/3-4 90-120 4/4
Multigraphical Actions, E. Zawadzka 3-4/3-4 90-120 4/4
Intermedia and Digital Techniques, D. Gajewski 3-4/3-4 90-120 4/4
Graphic Art - Interpretation of Literature, ad. dr hab. G. Hańderek 3-4/3-4 90-120 4/4
Artist’s Book, ad. dr B. Otto-Węgrzyn 3-4/3-4 90-120 4/4
Sculpture, M. Smandek, K. Fober 3-4/3-4 90-120 4/4
Scenography Elements, M. Sławiński, K. Sobańska-Strzałkowska 3-4/3-4 90-120 4/4
Illustration, A. Machwic-Adamkiewicz 3-4/3-4 90-120 4/4
Poster Design, R. Kalarus 3-4/3-4 90-120 4/4
Interdisciplinary Poster Design, M. Kliś 3-4/3-4 90-120 4/4
Animation and Computer Games, B. Król 3-4/3-4 90-120 4/4
Multimedia Actions, M. Oslislo 3-4/3-4 90-120 4/4
Lettering and Typography, T. Bierkowski 3-4/3-4 90-120 4/4
Photography ad. dr P. Muschalik 3-4/3-4 90-120 4/4
Spatial Actions, S. Brzoska 3-4/3-4 90-120 4/4
Drawing and Painting Technology, A. Trzos, K. Rzeźniczek 3/3 90-120 4/4
Theory courses
History of Painting, P. Maciąg 2/2 60 2/2
Theory of Culture, K. Wojtasik 2/0 30 2/0
Sociology of Art, K. Wojtasik 0/2 30 0/2
English, K. Porzuczek, K. Hat 2/2 30 2/2
YEAR IV
Semester 7, 8
Weekly course loadwinter/summer semester Annual course load ECTS credits winter/summer semester
Diploma studio to be selected from:
Painting, K. Cieślik, M. Minor 12/12 360 8/7
Painting, J. Rykała, A. Kozera 12/12 360 8/7
Painting, Z. Blukacz, Sz. Kobylarz 12/12 360 8/7
Painting, I. Walczak, P. Kossakowski 12/12 180 8/7
Painting, A. Tobis, D. Kowynia 12/12 360 8/7
Interdisciplinary Actions, L. Tetla, P. Mendrek 12/12 360 8/7
Studio to be selected from:
Drawing, J. Karbowniczek, P. Kossakowski 8/8 240 6/6
Drawing, A. Cygan, J. Zdzienicka 8/8 240 6/6
Drawing, B. Topor, A. Łabuz 8/8 240 6/6
Drawing, A. Kowalski, K. Rzeźniczek 8/8 240 6/6
Drawing, ad. dr hab. M. Linttner, ad. dr A. Kozera 8/8 240 6/6
Interdisciplinary Actions, L. Tetla, P. Mendrek 8/8 240 6/6
2 courses to be selected from:
Litography Printing, prof. J. Budka 3-4/3-4 90-120 5/5
Relief Printing, M. Pałka 3-4/3-4 90-120 5/5
Intaglio Printing, J. Szmatloch 3-4/3-4 90-120 5/5
Serigraphy, W. Węgrzyn 3-4/3-4 90-120 5/5
Digital Graphics, A. Romaniuk 3-4/3-4 90-120 5/5
Multigraphical Actions, E. Zawadzka 3-4/3-4 90-120 5/5
Intermedia and Digital Techniques, D. Gajewski 3-4/3-4 90-120 5/5
Graphic Art - Interpretation of Literature, G. Hańderek 3-4/3-4 90-120 5/5
Artist’s Book, B. Otto-Węgrzyn 3-4/3-4 90-120 5/5
Illustration, A. Machwic Adamkiewicz 3-4/3-4 90-120 5/5
Animation and Computer Games, B. Król 3-4/3-4 90-120 5/5
Multimedia Actions, M. Oslislo 3-4/3-4 90-120 5/5
Poster Design, R. Kalarus 3-4/3-4 90-120 5/5
Interdisciplinary Poster Design, prof. M. Kliś 3-4/3-4 90-120 5/5
Lettering and Typography, T. Bierkowski 3-4/3-4 90-120 5/5
Photography, P. Muschalik 3-4/3-4 90-120 5/5
Scenography Elements, M. Sławiński, K. Sobańska-Strzałkowska 3-4/3-4 90-120 5/5
Sculpture, M. Smandek, K. Fober 3-4/3-4 90-120 5/5
Drawing – studio to be selected 3-4/3-4 90-120 5/5
Spatial Actions, S. Brzoska 3-4/3-4 90-120 5/5
Drawing and Painting Technology, A. Trzos 3-4/3-4 90-120 5/5
Theory courses
Contemporary Art and Design Problems, I. Kozina 2/2 60 2/2
Art Critics, K. Lewandowski 2/2 60 2/2
Contemporary Philosophy, M. Juda 2/2 30 2/2
Seminary, I. Kozina, Ł. Tremabczowski, A. Giełdoń-Paszek, M. Juda -/1 15 -/1
YEAR V
Semester 9, 10
Weekly course load winter/summer semester Annual course load ECTS credits winter/summer semester
Diploma studio to be selected from:
Painting, K. Cieślik, M. Minor 12/12 360 14/14
Painting, J. Rykała, A. Kozera 12/12 360 14/14
Painting, Z. Blukacz, Sz. Kobylarz 12/12 360 14/14
Painting, I. Walczak, P. Kossakowski 12/12 360 14/14
Painting, dr hab. A. Tobis, prof. ASP, ad. dr D. Kowynia 12/12 360 14/14
Interdisciplinary Actions, ad. dr L. Tetla, ad. dr P. Mendrek 12/12 360 12/12
Secondary specialization:
Drawing, J. Karbowniczek, P. Kossakowski 5/5 150 10/10
Drawing, A. Cygan, J. Zdzienicka 5/5 150 10/10
Drawing, B. Topor, A. Łabuz 5/5 150 10/10
Drawing, A. Kowalski, K. Rzeźniczek 5/5 150 10/10
Drawing, M. Linttner, A. Kozera 5/5 150 10/10
Interdisciplinary Actions, L. Tetla, P. Mendrek 5/5 150 10/10
Litography Printing, J. Budka 5/5 150 10/10
Relief Printing, M. Pałka 5/5 150 10/10
Intaglio Printing, J. Szmatloch 5/5 150 10/10
Serigraphy, W. Węgrzyn 5/5 150 10/10
Digital Graphics, prof. A. Romaniuk 5/5 150 10/10
Multigraphical Actions, E. Zawadzka 5/5 150 10/10
Intermedia and Digital Techniques, ad. dr D. Gajewski 5/5 150 10/10
Graphic Art - Interpretation of Literature, G. Hańderek 5/5 150 10/10
Artist’s Book, B. Otto-Węgrzyn 5/5 150 10/10
Illustration, A. Machwic Adamkiewicz 5/5 150 10/10
Animation and Computer Games, B. Król 5/5 150 10/10
Multimedia Actions, M. Oslislo 5/5 150 10/10
Poster Design, R. Kalarus 5/5 150 10/10
Interdisciplinary Poster Design, M. Kliś 5/5 150 10/10
Lettering and Typography, T. Bierkowski 5/5 150 10/10
Photography, P. Muschalik 5/5 150 10/10
Scenography Elements, M. Sławiński 5/5 150 10/10
Spatial Actions, S. Brzoska 5/5 150 10/10
Sculpture, M. Smandek, K. Fober 5/5 150 10/10
Drawing and Painting Technology, A. Trzos 5/5 150 10/10
Theory courses
Contemporary Art and Design Problems, I. Kozina 2/- 30 2/-
Seminary, I. Kozina, Ł. Trembaczowski, D. Głazek, A. Giełdoń-Paszek, M. Juda 2/2 30 2/6
Copyright Law, Z. Rogowski 2/- 30 2/-

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi