ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Malarstwo

projektowanie graficzne
studia licencjackie stacjonarne (I stopnia)
>
przedmiot obowiązkowy dla studentów 1. roku

projektowanie graficzne
studia licencjackie wieczorowe (I stopnia)

przedmiot obowiązkowy dla studentów 1. roku

Program przedmiotu ma na celu zrozumienie znaczenia terminów z zakresu malarstwa oraz praktyczne wykorzystanie ich w pracy malarskiej o charakterze artystycznym i użytkowym.

Analizowane są różnorodne aspekty organizacji płaszczyzny obrazu, między innymi: znaczenie i umiejętność użycia w pracy plastycznej formatu i jego podziału; zrozumienie pracy z interpretacją przestrzeni poprzez działania wizualne związane z wyrażaniem głębi, perspektywy i kontrastu; zrozumienie znaczenia pracy z barwą (w tym ze skalą szarości) jako elementem składowym kompozycji wizualnej, definiującym jej wartości komunikacyjne; zrozumienie znaczenia percepcji wzrokowej i iluzji optycznej dla odbioru formy plastycznej, a także nabycie umiejętności obserwowania relacji barwy z otoczeniem. Teoretycznym dążeniem przedmiotu jest opanowanie przez studentów teorii barw, czyli poznanie różnych skal barwnych i skal tonalnych, a także wzajemnego oddziaływania kolorów oraz świadomość ich adekwatnych zastosowań. Natomiast celem zadań praktycznych jest posługiwanie się indywidualną plamą barwną jako środkiem wyrazu w malarstwie; stosowanie różnorodnych technik malarskich, w tym technik mieszanych; twórcze poszukiwanie własnych form wypowiedzi malarskiej; uzyskiwanie różnorodnych efektów fakturalnych; nabycie umiejętności tworzenia oryginalnych kompozycji malarskich.

Studenci prócz zadań malarskich wykonują dodatkowe ćwiczenia z kompozycji na zadany temat, np. Promocja koloru, Widok z okna, Namaluj mi to, Z pejzażem w tle, Tapeta – wzór deseniu, etc. Ćwiczenia te mają charakter warsztatów lub indywidualnych korekt.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi