ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Malarstwo I roku

Podstawowym założeniem dotyczącym zajęć z przedmiotu malarstwo jest praktyczne rozwijanie technik oraz terminów i pojęć związanych z malarstwem tradycyjnym, odwołującym się do doświadczeń wielkich mistrzów tej dziedziny. Obserwacja i podjęcie próby zrozumienia szeroko pojętego obrazu, którego należałoby szukać w fotografii, kinie, teatrze, życiu codziennym i świadomość własnej pracy, to równie ważne cele stawiane studentom pierwszego roku. Główny nacisk w programie nauczania pierwszego roku kładziony jest na pracę z modelem.

Jednym z elementów tej pracy jest precyzyjne studium anatomiczne, które ma zadanie nauczyć swobody manualnej podczas pracy, wiedzy o anatomii ludzkiej, a także dać punkt odbicia dla idei realizowanych na dalszym etapie studiów. Studenci wykonują prace w  dowolnej technice malarskiej nie pomijając narzędzi czy metod stosowanych w innych technikach. Pozwala to na urozmaicenie warsztatu tj. narzędzi plastycznych, w konsekwencji także i efektu końcowego dzieła, a w głównej mierze wywołuje dyskusje na temat granic danej techniki.

Prace malarskie nie obejmują jedynie badania anatomii człowieka ale także jego otoczenie, kontekst w którym dany model jest osadzony. Ważnym problemem artystycznym staje się wtedy relacja między portretowaną osobą a przedmiotami, tłami i przestrzenią. To do studentów należy wówczas dobór odpowiednich środków wyrazu, kompozycji, wybranie miejsca do malowania, w końcu odpowiedź na tak zadany temat. Zasadą jest, że miejsce w  którym osadza się modela to prowokacja dla wyobraźni, ale także podkreślenie oryginalnych cech danej osoby w tym charakterologicznych.

Portret pracownia malarstwa I roku

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi