ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Młodzi Naukowcy

Nabór 2017

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie badań własnych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w roku akademickim 2016/2017. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać pracownicy naukowo-dydaktyczni poniżej 35 roku życia, wykazani przez jednostkę w ramach liczby „n” oraz studenci studiów doktoranckich w ASP w Katowicach. Wnioski mogą dotyczyć zarówno rozpoczęcia nowego badania, jak i pozyskania dalszego dofinansowania na kontynuację projektu.

Nabór wniosków prowadzony jest w terminie do 15 lutego 2017.

Wnioski prosimy przesyłać drogą elektroniczną do Dziekana odpowiedniego Wydziału i dodatkowo do wiadomości konsultantki p. Anny Bereś anna.beres@asp.katowice.pl Finalną wersję wniosku należy także złożyć w formie podpisanego dokumentu w dziekanacie.
Szczegółowy opis procedury składania wniosków regulują dokumenty dostępne poniżej. (Zarządzenie Rektora nr 47/2016 z załącznikami)
W celu złożenia wniosku wykorzystujecie Państwo formularz z załącznika nr 2  Pozostałe załączniki zawierają dokumenty potrzebne na dalszym etapie realizacji wniosku. Druk oceny eksperckiej umożliwia Państwu zapoznanie się z kryteriami oceny wniosków stosowanymi przez recenzentów wewnętrznych.

W razie problemów z prawidłowym wypełnieniem formularza wniosku możecie Państwo skorzystać z pomocy konsultantki.

Uwaga! Konsultacje możliwe są w terminie od 24 stycznia do 14 lutego 2017 r. Konsultacje prowadzi p. Anna Bereś w środy i czwartki w pok. 004 przy ul. Raciborskiej 37
lub mailowo: anna.beres@asp.katowice.pl

W razie pilnej konieczności wcześniejszych konsultacji prosimy o kontakt z Karoliną Kornek: karolinakornek@gmail.com

Dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 47 2016 MN
 2. Załącznik nr 1 Zasady finansowania działalności MN
 3. Załącznik nr 2 WNIOSEK
 4. Załącznik nr 3 RECENZJA MN
 5. Załącznik nr 4 RAPORT
 6. Załącznik nr 5 UMOWA
 7. Komunikat Prorektora 15 2016
 8. Katalog kosztów MN
 9. <Tabela kosztów

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi