ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Nowy budynek ASP w Katowicach

O projekcie

Podstawowe Informacje

Nazwa projektu: Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych

Beneficjent: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Wartość projektu: 49 944 236,00 PLN
Wartość dofinansowania: 42 452 600,60 PLN

Projekt „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych” to największa inwestycja Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Powstanie kompleks akademicki obejmujący nowoczesne pracownie, studio filmowe, ogólnodostępną bibliotekę, galerię, kino i park form przestrzennych. Obiekt będzie posiadał parking podziemny i naziemny.Będzie to nowa, otwarta przestrzeń sztuki umożliwiająca partycypację w kulturze szerokiemu gronu odbiorców. Budynek będzie dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest rewitalizacja terenów powojskowych w śródmieściu Katowic i zmiana charakteru tej części miasta. Nowy obiekt sprawi, że nie tylko studenci, ale też mieszkańcy zyskają przestrzeń o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym. Kontakt ze sztuką pozwala na pełniejszy rozwój. Bezpłatny dostęp sprawi, że będzie to miejsce integracji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kampus ten będzie miejscem działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej. Realizowane tam wydarzenia przyczynią się do rozwoju społeczności lokalnej i akademickiej, tworząc nowe możliwości współpracy i integracji.

Jest to wspólny projekt Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W jej wyniku Akademia Sztuk Pięknych zyska nowy budynek, a Uniwersytet Ekonomiczny parking naziemny.

Lokalizacja i koncepcja architektoniczna

Nowy gmach będzie zlokalizowany wzdłuż głównej osi - ciągu komunikacji pieszej pomiędzy dotychczasowymi budynkami uczelni przy ulicy Raciborskiej i Koszarowej. Koncepcja architektoniczna nowego budynku opiera się na trzech segmentach połączonych w jedną bryłę. Będzie to III-IV kondygnacyjny budynek w układzie kwartałowym. Przyjęte rozwiązanie wpisuje się w otaczający układ urbanistyczny.

wizualizacja Nowe ASP

Bannery

Partnerzy

logo UE granat na bialym rgb

  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Formularz uwag

 Uwagi