ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Pracownia druku wklęsłego

Pracownia druku wklęsłego w strukturze Katedry Grafiki Warsztatowej katowickiej uczelni zawsze zajmowała pozycję szczególną. Jej tradycję tworzyli znakomici profesorowie i artyści. Nazwiska profesorów: Raka, Pietscha wpisane w historię tej Pracowni, uświadamiają drogę jaką przeszła grafika artystyczną na Górnym Śląsku w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

Pracownia realizuje swój program w oparciu o szeroko pojęty warsztat technik druku wklęsłego. Warsztat, którego rygoryzm tradycyjnych technik nie wyklucza eksperymentu i stosowania tzw. „technik własnych”. Nie wyklucza też ich łączenia, z uwzględnieniem technik z obszaru nowych mediów. Niezwykle istotne w tym procesie jest doświadczenie i poszukiwanie „własnych śladów”, współtworzących ostatecznie indywidualny język grafiki. Wszak „własny ślad” daje nadzieję na oryginalną, nieskrępowaną realizację własnej tożsamości artystycznej.

Zajęcia pracowniane oparte na wykonywaniu ćwiczeń, w tym graficznych realizacji pod kierunkiem pedagoga są niejako warsztatowym i intelektualnym treningiem przygotowującym studentów do samodzielnej pracy twórczej. Układ programu Pracowni zapewnia studentom I i II roku podstawowe kształcenie kierunkowe, związane przede wszystkim z poznaniem i praktykowaniem klasycznych technik wklęsłodrukowych w ramach przedmiotu „Podstawy grafiki”, od roku III do V specjalizację związaną z wyborem pracowni i profesora. Program specjalizacji zakreśla jedynie ogólne ramy dla indywidualnych programów kształcenia każdego ze studentów. Ich umiejętności, zainteresowania, również te pozaartystyczne, zdobywane w trakcie studiów doświadczenia plastyczne, ujawniają odmienne osobowości, prowokują intelektualną aktywność i kreatywne zdolności. Przy tym ciągle w istotny sposób wpływają na proces kształcenia, modyfikując go, czynią go ciągle otwartym.

Struktura Katedry, otwartość Pracowni sprzyja wzajemnym kontaktom i permanentnej wymianie doświadczeń. Tym samym pozwala na wzajemne przenikanie idei, pomysłów wpływających na twórcze poszukiwania i doświadczenia studentów.

Pracownia Druku Wkleslego

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi