ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Pracownia działań interdyscyplinarnych

Pracownia uczy posługiwania się szeroko rozumianym językiem wizualnym, przy założeniu, że punktem wyjścia jest idea, w trakcie pracy nad którą, jest dobierane najbardziej odpowiednie (adekwatne) medium. Jako laboratorium idei, uczy otwartości, odwagi i bezkompromisowości. Jest miejscem krystalizowania się postaw, poszukiwania własnej tożsamości i precyzowania, zarysowywania obszaru zainteresowań w sztuce.

Program realizowany w Pracowni ma za zadanie odzwierciedlać złożony i interdyscyplinarny charakter fenomenu sztuki nowoczesnej. Wychodząc od najbardziej tradycyjnych (klasycznych) malarstwa i rysunku, sięga po narzędzia cyfrowe i obraz ruchomy (fotografia, wideo). Jest wzbogacany o działania uwzględniające kontekst i przestrzeń (obiekty, instalacje). Podejmuje problemy związane z przestrzenią zastaną (miasto, architektura). Program pracowni ma formułę otwartą, a jego ewolucja w znacznym stopniu zależy od zaangażowania studenta i jego bieżących potrzeb.

Program pracowni jest kompilacją kilku składowych, jednak w szczegółach ustalany jest w sposób indywidualny, zależny od wyborów, preferencji i możliwości studenta. Na program składają się:

 1. Propozycje wychodzące ze strony studenta. Wypracowywane na podstawie rozmów, w oparciu o zainteresowania studenta, uwzględniające jego dotychczasowe realizacje i ogólną świadomość
 2. Tematy problemowe, tematy hasła. Przygotowywane przez prowadzących, mające prowokować myślenie interdyscyplinarne. Kilka w semestrze (do wyboru)
 3. Tematy wynikające z aktywności zewnętrznej Pracowni: uczestnictwo w wystawach, akcjach, programach edukacyjnych, warsztatach na zewnątrz uczelni – w tzw. przestrzeni publicznej, wynikające ze współpracy z galeriami, instytucjami kultury, itd

Wymagana jest również umiejętność słownego formułowania własnych celów, opisywania swoich idei i realizacji, przygotowania materiału w celach aplikacji do galerii.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi