ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Pracownia grafiki książki

Pracownia grafiki książki jest utworzoną w strukturze Wydziału Artystycznego pracownią z wyboru, dostępną dla studentów wszystkich trybów studiów. Zasadniczym celem programu pracowni jest wykorzystanie możliwości kreacyjnych grafiki artystycznej w obszarze form edytorskich. Prace powstające w ramach zajęć mają charakter indywidualnych, często eksperymentalnych, wypowiedzi artystycznych. Studenci, wykorzystując formę książki autorskiej lub szeroko rozumianych publikacji typu self-publishing podejmują działania z pogranicza grafiki artystycznej i edytorskiej. Treści programowe obejmują przede wszystkim zadania praktyczne, uzupełniane organizacją wykładów i upowszechnianiem informacji z zakresu sztuki książki i self-publishingu. W ramach zajęć studenci realizują prace zgodnie z przedstawionym tematem i założeniami obowiązującymi w danym semestrze lub w ramach indywidualnie ustalonego programu. Ćwiczenia realizowane są w większości jako zadania domowe. Studenci są jednak zobowiązani do regularnego konsultowania przebiegu pracy, w formie cotygodniowych korekt podczas zajęć. W trakcie korekt przeprowadzona zostaje analiza kolejnych etapów pracy studenta i przedyskutowane problemy realizacyjne i technologiczne oraz możliwości ich rozwiązania. W ramach programu pracowni studenci mają możliwość korzystania z introligatorni i uczestniczenia w warsztatach introligatorskich.

Prowadzone przedmioty w ramach pracowni:

Wydział Artystyczny:
przedmiot „grafika książki”

jednolite studia magisterskie:
przedmiot z wyboru dla studentów 3.–5. roku.
Dla studentów grafiki możliwość realizacji dyplomu magisterskiego.

studia licencjackie wieczorowe (I stopnia)
przedmiot z wyboru dla studentów 2.–4. roku.
Dla studentów grafiki możliwość realizacji dyplomu licencjackiego.

studia magisterskie wieczorowe (II stopnia)
przedmiot z wyboru dla studentów 1.–2. roku.
Dla studentów grafiki możliwość realizacji dyplomu magisterskiego.

Wydział Projektowy:
przedmiot „grafika książki”.

studia stacjonarne licencjackie
przedmiot z wyboru (z grupy przedmiotów artystycznych) dla studentów 3. roku.
Tylko piąty semestr.

studia stacjonarne magisterskie
przedmiot z wyboru (z grupy przedmiotów artystycznych) dla studentów 1. roku.

studia niestacjonarne licencjackie wieczorowe
przedmiot z wyboru (z grupy przedmiotów artystycznych) dla studentów 3. roku.

studia niestacjonarne magisterskie wieczorowe
przedmiot z wyboru (z grupy przedmiotów artystycznych) dla studentów 1. roku.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi