ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Pracownia intermediów i technik cyfrowych

Program pracowni oparty jest na doświadczeniach zgromadzonych w trakcie ponad trzydziestu lat pracy artystycznej w dziedzinie grafiki i nowych form przekazu medialnego. Powołała do życia pracownia stanowi nową przestrzeń tworzenia grafiki dalekiej od zaszufladkowania w technikach tradycyjnych, za to bliskiej jej interdyscyplinarnemu łączeniu z innymi gałęziami sztuki.

Koncepcja kształcenia w naszej pracowni polega na tworzeniu mocnego i przejrzystego pomostu pomiędzy tradycją a współczesnością. Pracownia - na etapie podstaw, ma za zadanie przygotowanie studenta do zajęcia właściwego miejsca w procesie tworzenia prac multimedialnych z zastosowaniem nowych technologii. Bazą tych działań jest doświadczenie artystyczne wywodzące się z warsztatów graficznych oraz malarskich. Punktem wyjścia jest budowanie obrazu cyfrowego z przeznaczeniem do wszelkiego trypu projekcji.

Program Pracowni nastawiony jest na szeroko rozumianą otwartość. Otwartość na różnorodne postawy artystyczne, na rozmaite środki wyrazu. Istotne jest dla nas pojęcie interaktywności. Włączanie wszystkich otaczających nas elementów do gry. Różnorodne środki medialne, którymi dysponujemy, pomagają nam utrzymywać interakcję. Realność, iluzyjność, wirtualność to zagadnienia z którymi stale styka się student realizując koncepcję przy pomocy tradycyjnych i najnowszych technologii. Interesuje nas interakcja miedzy dziełem a odbiorcą oraz między artystą a odbiorcą. Intencją naszą jest prowokowanie studentów do sytuowania przekazu między rozmaitymi mediami.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi