ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Pracownia liternictwa i typografii

pracownia dyplomowa I i II stopnia

  Przedmioty prowadzone w ramach pracowni:
 1. Pismo i znak
 2. ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska, ad. dr Zofia Oslislo-Piekarska
 3. Podstawy typografii
 4. ad. dr hab. Jacek Mrowczyk, asyst. Agata Korzeńska
 5. Typografia - seminarium dyplomowe II stopnia
 6. dr hab. Tomasz Bierkowski, prof. ASP
  konsultacje: ad. dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska,
  ad. dr Zofia Oslislo-Piekarska, asyst. Anna Lorenc, asyst. Marcin Nowrotek

Pracownia Liternictwa i Typografii stawia za cel wykształcenie racjonalnych, odpowiedzialnych, kreatywnych oraz innowacyjnych postaw wśród przyszłych projektantów. Dlatego też główne akcenty położone są na naukę właściwego definiowania problemu projektowego, znajdowania najlepszej metody jego rozwiązania, a także procesu realizacji z użyciem środków typograficznych. Funkcjonalność przekazów typograficznych oraz relacje:
nadawca–projektant–użytkownik/odbiorca są podmiotami, na których koncentrują się omawiane zagadnienia i realizowane zadania semestralne. Tematy i przedmioty prac są z reguły pretekstem do rozwiązania konkretnego problemu projektowego. Projekty studenckie stanowią efekt indywidualnie kreowanych narracji wizualnych, podporządkowanych funkcji przekazu, bazujących na własnych studiach nad tematem. Finalne rozwiązania projektowe bardzo często są jedynie powierzchnią procesu intelektualnego towarzyszącego powstawaniu pracy. Studia w Pracowni Liternictwa i Typografii mają dać wiedzę i umiejętność świadomego oraz swobodnego stosowania środków typograficznych w projektowaniu z myślą o użytkowniku, uwzględniając jego specyfikę, kontekst, treść i cel przekazu.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi