ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Pracownia malarstwa III

Pracownia jest otwarta, przyjazna, lecz wymagająca. Ważnym założeniem programu Pracowni jest indywidualna praca z każdym studentem, rozwijanie jego osobnych predyspozycji, tak więc studenci na równi z prowadzącym decydują o jej ewoluującym obliczu. Zajęcia odbywają się wokół tematu tzw. martwej natury z modelem, lecz w zupełnie nowym, współczesnym znaczeniu. To bardziej rodzaj przestrzennej instalacji z umieszczonym w niej człowiekiem. Założeniem jest, by każda następna, w cyklu 3-4-tygodniowym, instalacja była odmienna, uwzględniała inne zagadnienia przestrzeni, kompozycji, koloru, światła itd., była ciekawa i wizualnie intrygująca, wyzwalająca tym samym aktywność wyobraźni i świeże pomysły. Oczekiwane jest kreatywne spojrzenie na ową rzeczywistość, ciekawy pomysł wstępny, możliwa jest daleko posunięta interpretacja. Studenci mają prawo do eksperymentów, poszukiwań i pomyłek, zachęca się ich do odważnego, nieskrępowanego myślenia, gotowości do ryzyka w imię obrony osobistego postrzegania świata. Korekty powinny zmierzać do znalezienia optymalnego dla predyspozycji studenta rozwiązania problemu malarskiego, w miarę możliwości mają być także wykładem uwzględniającym wybrane aspekty sztuki dawnej, zagadnień sztuki najnowszej oraz problemów warsztatowych i technologicznych. Studenci (w szczególności kierunku malarstwa – większa objętość zajęć) mogą realizować w Pracowni pomysły autorskie nie związane z obiektem ustawionym w Pracowni. Dopuszczalne i oczekiwane będzie operowanie środkami wyniesionymi z innych pracowni (fotografia, grafika, nowe media). Celem jest, by umiejętności warsztatowe nie były kształtowane same dla siebie, lecz szły w parze z rozwojem wyobraźni i służyły do realizacji indywidualnej wizji. Przewidywana jest praca w plenerze, która – jak uczy doświadczenie – wyzwala nowe bodźce twórcze, pokazuje inne aspekty zagadnień koloru, światła i przestrzeni, niemożliwe do uchwycenia w zamkniętej przestrzeni Pracowni czy choćby w monotonnym pejzażu przemysłowego Śląska.

Szymon Kobylarz Zbigniew Blukacz

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi