ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Pracownia malarstwa IV

Współczesny człowiek, poznawszy i doceniwszy wartości wszystkich malarskich kultur, zdobył nowy światopogląd malarski. Dzięki temu głoszone dotąd ideały piękna, oparte na wirtuozerii technicznej, wraz z całym balastem iluzjonizmu utraciły swą aktualność, a na ich miejsce wysunęły się tendencje o charakterze szokującym, zderzeniowym, oparte na indywidualnej oryginalności. W miejsce kopii natury pojawia nowa formalna organizacja dzieła, jego nowa budowa. Cenię jakość dzieła i siłę jego manifestacji. Staram się, aby ciężar wartości dzieła malarskiego tkwił w konstrukcji i indywidualnej odrębności, twórczej niezależności i inwencji. Współczesny człowiek żyje wielokulturowo, nawet wielokrotnie o tym nie wiedząc, więc sztuka powstaje często bez kulturowych rozgraniczeń i ograniczeń, bierze i pożytkuje to, co jest jej potrzebne. W tej sytuacji powstaje pytanie, jak uczyć sztuki tworzenia? Myślę, że nikt nie nauczy sztuki tworzenia, gdyż zdobywa ją każdy sam. Jednak niesłusznie byłoby sądzić, że wobec tego należy przyjąć w stosunku do realizacji studenta postawę bierną i nieingerencji. Przecież nie żyjemy w próżni i w życiu ulegamy najrozmaitszym wpływom. W ten sposób, nawet bez zamierzonego oddziaływania nauczycieli, wyobraźnia studenta podlega obcym wpływom, które wskazują możliwości rozwiązania aktualnych problemów malarskich, lecz nie zawsze w sposób dobry. Dlatego uważam, że oddziaływanie wychowawcy – prowadzącego zajęcia, powinno być dobrze przemyślane. Musi ono zmierzać w dwóch kierunkach: powinno studenta uodpornić przed przypadkowymi wpływami oraz powinno się wokół jego twórczych zainteresowań wytworzyć odpowiednią atmosferę, w której nawet początkowo nieśmiałe realizacje zaczną się ciekawie i bez przeszkód rozwijać. Nie ulega wątpliwości, że opieka nad twórczością studenta jest zagadnieniem złożonym, które wymaga wielkiej wnikliwości. Twórczość malarska studentów to wielokrotnie płynna i nie dająca się ujarzmić materia indywidualnych wypowiedzi. Uważam również, że w zależności od doświadczeń studentów należy przeznaczyć wiele czasu na tzw. akademickie studium. Tego rodzaju praca jest niezbędna nie tylko w początkowej fazie edukacji. Dzięki tej metodzie studenci mogą przedstawić zjawiska i przedmioty również w sposób subiektywny, ucząc się obserwacji i własnego charakteru patrzenia. W efekcie doprowadza to do swobodnej interpretacji i przesuwa punkt ciężkości w stronę kreatywności spojrzenia, dojrzałości i możliwości poszerzenia warsztatu o nowatorskie, nietypowe środki wyrazu.

Pracownia malarstwa 4

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi