ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Pracownia podstaw projektowania

Przedmioty prowadzone w ramach pracowni:

 1. Podstawy projektowania
 2. prof. Manuel Sabalczyk, ad. dr Anna Kmita
 3. Rysunek prezentacyjny-zawodowy
 4. ad. dr Damian Pietrek

Głównym założeniem dydaktycznym w pracowni podstaw projektowania jest przygotowanie każdego studenta tak, by mógł on sprostać wymaganiom z jakimi się spotka uczęszczając na zajęcia w różnych pracowniach projektowych. Z uwagi na istniejące na kierunku studiów specjalizacje, zakres problematyki nauczanego przedmiotu związany jest z projektowaniem produktu i z komunikacją wizualną. Podstawy projektowania, należą do grupy przedmiotów obowiązkowych dla studentów pierwszego roku i trwają przez dwa pierwsze semestry.

W trakcie studiów, studenci mają okazję odkryć i rozwinąć własne predyspozycje twórcze, rozwijać wyobraźnię jak również przygotowywać się do pracy nacechowanej zasadnością podejmowanych decyzji, wynikającej z świadomej postawy twórczej. Wymusza to konieczność stosowania zindywidualizowanych tematów, metod i form pracy. Każdy student nabiera umiejętności przygotowywania pierwszego etapu w projektowaniu czyli; postrzeganie, weryfikowanie i przekształcanie informacji mającej związek z tematem projektu. W ostatecznych realizacjach wykorzystuje się najprostsze technologie i łatwe w obróbce materiały tak, by problemy mogące wystąpić w tej części nie zdominowały etapu pracy koncepcyjnej i projektowej. Ćwiczeniom towarzyszą wykłady mające z nimi związek obszarowy i podobieństwo problematyk.

Indywidualne i grupowe korekty są formą wymiany zdań i poglądów oraz umożliwiają okresową ocenę stanu zaawansowania prac. Końcową ocenę pracy studenta dokonuje się w trakcie przeglądów pracownianych i w czasie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez każdego studenta. Weryfikację przyswojonej wiedzy i umiejętności dokonuje się na podstawie przygotowanej przez studenta dokumentacji zawierającej historię projektu, od przyczyn zdefiniowania tematu, jego problematyki, przez uporządkowany zbiór informacji związanej z projektem, jej ocenę oraz wnioski, które ostatecznie umożliwiają zdefiniowanie zaleceń do projektu.

Efektem tak przebiegającego procesu twórczego nie powinny być tylko nabyta wiedza i umiejętności, ale również postawa pozwalająca młodym ludziom traktować projektowanie jako przygodę, momentami trudną, lecz dającą satysfakcję z możliwości pokonywania problemów. A zwarzywszy, że same efekty projektowania nie są bez wpływu na relacje człowieka z nimi, wynikiem powinna być odpowiedzialna postawa twórcza.

Manuel Sabalczyk i Anna Kmita

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi