ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Pracownia projektowania komunikacji wizualnej

pracownia dyplomowa II stopnia

Przedmioty prowadzone w ramach pracowni:
Projektowanie komunikacji wizualnej

Pracownia Komunikacji Wizualnej jest utworzoną w strukturze Wydziału Projektowego na kierunku Wzornictwo pracownią do wyboru dla studentów I i II roku studiów magisterskich.

Program Pracowni Komunikacji Wizualnej jest oparty na wieloletnim doświadczeniu pedagogów w zakresie realizacji proponowanych zagadnień i współpracy z podmiotami zewnętrznymi m.in. z Uniwersytetem Zielonogórskim. Pracownia oferuje możliwość realizacji pracy dyplomowej w zakresie dwóch obszarów zagadnień: 1. Projektowanie systemów identyfikacji wizualnej oraz 2. Projektowanie ilustracji naukowej. Oferta dotycząca pierwszej specjalizacji jest adresowana do studentów, którzy mają za sobą doświadczenia w projektowaniu w wyżej wymienionym zakresie zdobyte na studiach licencjackich. Efektem cyklu dydaktycznego jest umiejętność zaprojektowania kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej.

Drugi obszar zagadnień jest nowatorską, unikatową propozycją kształcenia na rynku edukacji artystycznej. Celem nauczania jest przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do projektowania na rzecz szeroko pojętej edukacji, a także wykształcenie umiejętności w zakresie kompleksowego podejścia do problemu projektowego w zakresie wizualizacji zjawisk i procesów naukowych. Efektem cyklu dydaktycznego jest umiejętność wizualizacji obiektów i treści w formie ilustracji podręcznikowej i plansz dydaktycznych. Specjalizacja dyplomowa w zakresie ilustracji naukowej otwiera drogę współpracy z takimi podmiotami jak: wydawnictwa, stowarzyszenia i instytucje naukowe, placówki edukacyjne, szpitale i inne podmioty, w których zachodzi potrzeba wyjaśniania odbiorcy treści i procesów poprzez obraz.

Wymagania wstępne i przedmioty wprowadzające:

Obowiązkowe: umiejętności rysunkowe, umiejętność pracy w programach graficznych: Ilustrator, InDesign, Photoshop, podstawowa wiedza z zakresu psychofizjologii widzenia, kompozycji i typografii. Zalecane: podstawowa wiedza z zakresu kolorystyki, fotografii. Studenci mają możliwość uzupełnienia bądź pogłębienia swoich kompetencji korzystając z konsultacji w ramach przedmiotów do wyboru: typografii, fotografii, kolorystyki oraz wizualizacji obiektu w technikach klasycznych i cyfrowych.

Metody dydaktyczne

Studenci w ramach wykładów, analiz przypadku, ćwiczeń praktycznych przyswajają wiedzę teoretyczną umożliwiającą wypracowanie umiejętności z zakresu wybranych zagadnień przedmiotowych. Praca ze studentem jest zindywidualizowana. Realizacja zadania jest monitorowana i korygowana podczas systematycznych korekt pedagoga oraz konsultacji merytorycznych z ekspertami zewnętrznymi. Studenci wykonują ćwiczenia na zajęciach oraz w postaci prac domowych. W zakresie doboru problematyki ćwiczeń akcent jest położony na współpracę z instytucjami non-profit w celu rozwijania u studentów wrażliwości społecznej. Organizowane są także warsztaty i prezentacje na zewnątrz uczelni mające na celu wdrożenie przyszłych projektantów do realiów zawodowych.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi