ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Pracownia projektowania systemów informacji wizualnej

Pracownia dyplomowa I stopnia

Przedmioty prowadzone w ramach pracowni:
Projektowanie systemów informacji wizualnej

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania elementów systemu informacji.

Efektem cyklu dydaktycznego są projekty systemowe z zakresu informacji wizualnej: znaki, schematy i diagramy, mapy, systemy informacji wizualnej dla przestrzeni.

Zakres pracy w semestrze 3 i 4: podstawowe zagadnienia związane z budowaniem zestawu i systemu znaków (analiza i synteza, dobór środków graficznych), wizualizacja informacji i danych statystycznych w formie wykresów, diagramów, schematów.

Zakres pracy w semestrze 5 i 6: elementy systemu informacji wizualnej, budowanie i opracowanie koncepcji.

Dyplom: Projekty systemów informacji wizualnej dla wybranej przestrzeni, lub wizualizacja informacji.

Cele dydaktyczne (efekty nauczania i kompetencje):

 • analizowanie oraz wnioskowanie, krytyczna ocena, szukanie informacji pomocnych w rozwiązywaniu problemów projektowych, formułowanie wytycznych dla projektu
 • kreatywne podejście podczas szukania możliwości projektowych
 • świadomy dobór środków i organizacji informacji przy uwzględnieniu takich zagadnień jak: skala, czytelność i hierarchia informacji, dobór kroju pisma, kolorystyki i forma graficzna
 • tworzenie propozycji systemowych, (tworzenie zasad i struktur oraz komponowania elementów systemowych komponowania elementów systemowych - posługiwania się metodami badawczymi w celu weryfikacji rozwiązań projektowych
 • tworzenie dokumentacji projektowej
 • czerpanie inspiracji i wiedzy niezbędnej w procesie projektowym
 • prezentowanie projektu i argumentowania własnych rozwiązań
 • organizacjia pracy w zespole

Student powinien posiadać świadomość:

 • konsekwencji projektowych przy doborze odpowiednich środków graficznych
 • uwarunkowań zewnętrznych wpływających na percepcję i prawidłowy odbiór rozwiązania
 • świadomość uwarunkowań społecznych i kulturowych budujących kontekst dla rozwiązań projektowych

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi