ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Pracownia projektowania tożsamości wizualnej

pracownia dyplomowa I stopnia

Przedmioty prowadzone w ramach pracowni:
Projektowanie tożsamości wizualnej

Program Pracowni Projektowania Tożsamości Wizualnej koncentruje się wokół wizualizacji pojęć abstrakcyjnych, projektowania znaku graficznego oraz jego aplikacji w wymiarze 2D i 3D.

Problematyka obejmuje funkcjonalne i estetyczne operowanie literą, świadome wykorzystanie środków graficznych w celu wyrażenia idei, zagadnienia kompozycji i ekspresji plastycznej w kontekście specyfiki podmiotu. Szczególny akcent położony jest na kształtowanie wizerunku miasta i gminy stanowiącego, ze względu na swoją specyfikę, atrakcyjny obszar poszukiwania różnorodnych rozwiązań projektowych.

Zakres podejmowanych zagadnień jest realizowany w 3 modułach programowych. Pierwszy - obejmuje analizę przedmiotu i jego kontekst, projekt znaku i logotypu, aplikację znaku w przestrzeni z możliwością transformacji kształtu znaku z elementu dwuwymiarowego w trójwymiarowy obiekt a także pełną dokumentację projektu.

Drugi - dotyczy projektowania form promocyjno-informacyjnych i koncentruje się wokół efektywnego przekazywania informacji oraz zagadnień typograficznych a także przygotowania publikacji do druku.

Trzeci - stanowi kontynuację wcześniej podjętych zagadnień z uwzględnieniem funkcjonowania elementów tożsamości wizualnej w przestrzeni publicznej (miejskiej, wystawienniczej).

Program Pracowni zakłada współpracę z urzędami miejskimi i instytucjami kulturalnymi, stwarza możliwość podejmowania zagadnień projektowych w kontekście konkretnych istniejących realiów. Prace realizowane w Pracowni są prezentowane na wystawach, konkursach i w publikacjach (m.in. w Biuletynie Sztuki Projektowania).

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi