ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Pracownia Rysunku

założenia i cele przedmiotu:

Priorytetem dydaktycznym jest twórcze interpretowanie zagadnień plastycznych na podstawie natury ( studium postaci ludzkiej, studium martwej natury, studium pejzażu ) Założenia przedmiotu obejmują; obserwację otaczajacej rzeczywistości , analizowanie zjawisk w niej zachodzących oraz umiejetność przekształcanie ich w formy plastryczne. Celem jest poszukiwanie własnego języka wypowiedzi twórczej,znalezienie indywidualnej techniki, oraz doskonalenie warsztatu należącego do dyscypliny artystycznej jaką jest rysunek.

treści programowe:

 • zagadnienia formy i treści kompozycji plastycznych w oparciu o tematy-pojęcia;
  Forma-Tło, Swiatło- Cień, Kreska-plama, Czerń –Biel, Materia, Struktura, Synteza, Konstrukcja, Bryła,Układ, Ślad, Znak Przedmiot-Podmiot.

wymagania wstępne i przedmioty wprowadzające:

 • opanowanie umiejętności w zakresie odtwarzania rzeczywistości za pomocą środków plastycznych,
 • znajomość podstawowa w zakresie anatomii człowieka,
 • podstawy technologiczne związane z dyscypliną rysunkową,
 • podstawowa znajomość perspektywy,
 • pozytywnie zaliczony rysunek na I roku studiów

wiedza i umiejętności studenta po zakończeniu zajęć:

 • umiejętność wyboru srodków realizacji do wyrażenia idei,
 • uświadomienie znaczenia rysunku w kształtowaniu form plastycznych,
 • postrzeganie rysunku jako procesu myślowego,
 • umiejetność interpretacji i przetwarzania form rzeczywistych,

opis programu zajęć (wykaz tematów wykładów i ćwiczeń):

Program Pracowni Rysunku jest prowadzony w trzech trybach zaawansowania i skali trudnosci; Pierwszy tryb –rysunek w pracowni jako studium postaci z nastawieniem na konstrukcje formy, umiejetność obserwacji i odwzorowania oraz komponowania . Korekty ustawiczne pozwalają studentom mniej zaawansowanym na doskonalenie warsztatu rysunkowego. Tryb drugi-w oparciu o układ zaaranżowany w przestrzeni( postać, martwa natura) student poddaje go przetwarzaniu środkami warsztatowymi w celu osiągnięcia nowej jakości plastycznej Proces jest prowadzony i konsultowany wspólnie z prowadzącym Trzeci tryb- indywidualne propozycje studenta po uprzednim zatwierdzeniu przez prowadzącego. Są prowadzone z cotygodniowymi korektami i wspólnym wypracowaniu najlepszych rozwiazań. W trakcie semestru studenci zobligowani są do przeprowadzenia od 4 do 6 propozycji rysunkowych, dodatkowo ocenie podlegają szkice i notatki prowadzone w kontekscie przedmiotu. Pracownia Rysunku umożliwia studentom realizacje dyplomu jako specjalizację główną lub dodatkową.

Forma i  warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach, jakość powstałych prac oraz stopień opanowania środków warsztatowych. Ocena w kontekście jest wykładnią progresji w pracy studenta . Skala ocen od 2 do 5,5.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi