ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Pracownia rysunku I roku

Edukacja w Pracowni Rysunku I Roku na kierunku Wzornictwo ma na celu rozbudzenie wrażliwości, wyobraźni i pamięci wzrokowej. Kształtowanie umiejętności posługiwania się rysunkiem w celu zapisu wrażeń, wyobrażeń oraz koncepcji i idei projektowych. Wspomaganie intuicyjnych działań rysunkowych świadomymi, racjonalnie motywowanymi decyzjami. Uświadamianie genezy znaków plastycznych oraz relacji zachodzących między procesem poznawczym a procesem kształtowania języka wizualnego.

Kurs obejmuje zagadnienia:
- studium budowy przestrzennej
a. brył geometrycznych oraz ich układów w różnych położeniach w stosunku do obserwatora
b. układów przestrzennych złożonych z obiektów o kształtach jednorodnych
c. układów przestrzennych złożonych z obiektów o kształtach różnorodnych
d. obiektów o skomplikowanej budowie (np. rower, wózek, maszyna do szycia, itp.) z  uwzględnieniem: właściwej kompozycji rysunku, zasad perspektywy, wyobrażanych przekrojów brył, skali planów przestrzennych, złudzeń optycznych i jednorodnego wyrazu plastycznego rysunku
- studium budowy przestrzennej postaci ludzkiej.
Obserwacja, rysowanie postaci ludzkiej z różnych odległości i stron, pod różnymi kątami i w różnych położeniach względem płaszczyzny horyzontu
a. postać stojąca
b. postać siedząca
c. postać leżąca
ze szczególnymi uwzględnieniem właściwej kompozycji rysunku, charakterystyki układu ciała, wzajemnych proporcji poszczególnych elementów, wyobrażanych przekrojów, skrótów, planów przestrzennych, wiedzy anatomicznej.

Studentów obowiązują semestralne lub roczne zadania klauzulowe, jak np.:
- analiza obiektu naturalnego w skali makro
- perspektywa wnętrza,
- perspektywa klatki schodowej

Bannery  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi