ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Pracownia malarstwa I roku

Zajęcia Pracowni malarstwa I roku na Wydziale Grafiki spełniają specyficzne zadanie. Polega ono w głównej mierze na przekonaniu przyszłych artystów grafików, że kolor ma znaczenie i nawet jeśli stosowana przez nich gama kolorystyczna jest mocno zawężona, to dobrze aby jej wybór był świadomy. Pomijając ten fakt, zajęcia z malarstwa nie różnią się specjalnie od innych. W trakcie trwania roku akademickiego studenci mierzą się w trybie miesięcznym z układem składającym się z martwej natury i modela. Ta klasyczna metoda pracy pozwala najpełniej na naukę malarskiej interpretacji tego co widzialne, zwłaszcza na początkowym etapie studiów. Obrazy powstające w oparciu o taki pracowniany układ są pretekstem do rozmów o kompozycji, interpretacji motywu, anatomii i charakterze modela, a także sensie obrazu i jego umiejscowieniu w kontekście sztuki współczesnej. Poruszane są przy tej okazji również malarskie zagadnienia technologiczne.

Oprócz pracy wykonywanej w trakcie zajęć na terenie uczelni studenci zobowiązani są do wykonywania prac domowych na zadane tematy. Jest to niezwykle ważna część nauczania, która ma na celu zrozumienie tematu i zinterpretowanie go w sposób nie będący prostą ilustracją problemu. Istotne jest również samodzielne myślenie studenta i powiązanie tematu z otoczeniem w którym młody człowiek funkcjonuje. Pracownia Malarstwa I roku nie jest miejscem w którym student musi jasno określić swoją postawę wobec malarstwa i wyboru użytych środków. Jest to czas, w którym można popełniać błędy i szukać swojej drogi twórczej. Najistotniejszy jest sam proces, intensywna praca, bo tylko w taki sposób student może dowiedzieć się najwięcej o sobie i o tym co stanie się w przyszłości tematem przewodnim jego twórczości.

malarstwo

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi