ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Pracownia rysunku I

Program Pracowni stanowi próbę wniknięcia w problemy rysunku kreacyjnego na podstawie doświadczeń z anatomicznego studium postaci. Rysunek kreacyjny jako naturalna konsekwencja rysunku studyjnego jest pogłębionym procesem studyjności natury, w którym obserwacja selektywna, zabieg porównywania wartości jako wynik interpretacji oraz poszukiwania własnej definicji graficznej są jego podstawą. Elementarnym problemem procesu twórczego jest zagadnienie kompozycji, czyli zabiegu świadomego gospodarowania płaszczyzną rysunku, poszerzania obszaru medium, odszukiwania własnej przestrzeni. Interpretacja jako proces przenoszenia wartości z obiektu obserwacji na jego autorską wypowiedź jest doświadczeniem twórczym o walorach warsztatowych, estetycznych i humanistycznych. Pozwala ona studentom, oprócz indywidualnych poszukiwań cech i charakteru formy, zmierzyć się z problemem wartościowania, a więc porównywania jakości, umożliwiając im kształtowanie osobowości twórczej przez stawianie sobie pytań, zagadnień i rozstrzyganie wątpliwości.

Zagadnieniem nadającym Pracowni specyficzny charakter jest czerń jako kategoria barwna i graficzna, analizowanie jej charakteru i wielofunkcyjności – od złożonej struktury graficznej, poprzez wartości czysto walorowe, dekoracyjne, projekcję gestu, ślad autorski, iluzję głębi aż po odszukiwanie jej nowych sensów, od wyrazowego po symboliczne czy metafizyczne. Świadomość procesu twórczego jako pewnego ciągu dialektycznego, jego złożoność począwszy od obserwacji, filtracji rzeczywistości, wyboru koncepcji, specyfika pracy w trakcie procesu, jej dynamika, stałe zmiany ideowe i formalne w trakcie „stawania się” dzieła aż do przerwania procesu i jego zamknięcia w postaci przedmiotu intencjonalnego i wreszcie byt samodzielny dzieła, jego właściwy debiut z wszelkimi konsekwencjami i odpowiedzialnością za niego – są to podstawowe determinanty naszego rozwoju twórczego.

Zrozumienie tego łańcucha współzależności w procesie artystycznym stanowi o sensie naszych poszukiwań w wymiarze etycznym i estetycznym. Świadomość procesu artystycznego wyrasta z refleksyjności i kontemplacyjności sztuki jako warunku do poszukiwania wartości idealnych, a te nie mogłyby zaistnieć bez „otwarcia się” na jak najszersze możliwości doświadczania i dociekania prawdy.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi