ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Pracownia sztuk wizualnych I

Przedmioty prowadzone w ramach pracowni:
Sztuki wizualne

Pracownia z wyboru o trzydziestoletniej tradycji. Od 2009 roku przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku na kierunku Wzornictwa oraz pracownia do wyboru dla studentów na II roku wydziału projektowego. Stwarza również możliwość pogłębienia, wiedzy, poszerzenia i doskonalenia umiejętności oraz wspomagania problematyki dyplomowej studentom studiów II stopnia (magisterskich)

Celem pracowni jest tworzenie możliwości rozwoju osobowości twórczej studentów - kształtowanie umiejętności posługiwania się formą plastyczną w celu zapisu wrażeń, wyobrażeń oraz koncepcji i idei projektowej - rozbudzenie wrażliwości, wyobraźni i świadomości plastycznej - uświadomienie genezy znaków plastycznych oraz relacji zachodzących między procesem poznawczym a procesem kształtowania języka wizualnego - tworzenie warunków do kształtowania indywidualnych postaw twórczych oraz skali wartości estetycznych - wspomaganie intuicyjnych działań plastycznych świadomymi racjonalnie motywowanymi decyzjami.

Podstawowa formę kształcenia w fazie wstępnej stanowi studium bezpośrednie w postaci ćwiczeń interpretacyjnych oscylujących od analizy do syntezy. Forma uzupełniającą są ćwiczenia kompozycyjne i szkice. Na latach wyższych student decyduje o swoich wyborach i drodze własnego rozwoju twórczego. Od II roku studenci mogą realizować się w formie malarskiej, rysunkowej, działaniach przestrzennych i przy użyciu mediów elektronicznych. Ukierunkowanie doświadczeń następuje poprzez wykłady wprowadzające i podsumowujące , korekty i przeglądy indywidualne, dyskusje oraz przeglądy zbiorowe; stopniowanie trudności z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i umiejętności. Prace studentów z pracowni wielokrotnie eksponowane były w galeriach poza uczelnią m. in. w Valenciene we Francji 1988r. i Wyższym Instytucie Szkolnictwa Artystycznego w Hasselt w Belgii w 1992 r.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi