ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Pracownia wizerunku, promocji i identyfikacji wizualnej

pracownia dyplomowa I i II stopnia

Program Pracowni Projektowania dla Marketingu dotyczy zespołu zagadnień wizerunku i promocji i jest zbudowany w ten sposób, by stopniował trudność problemów. Pierwsza grupa tematów dotyczy identyfikacji wizualnej w kontekście tożsamości i wizerunku przedsiębiorstwa (instytucji, wydarzenia).

Zadania z tego zakresu są prowadzone tak, by studenci mogli w ich trakcie po kolei poznawać i ćwiczyć budowę CI nie tracąc z pola widzenia funkcji wizerunkowej przedsięwzięcia. Muszą pamiętać jaki jest cel tworzenia identyfikacji wizualnej, jakie elementy musi zawierać, jak tworzy się jej scenariusz i jak zachować jej spójność.

W działaniach promocyjnych przechodzimy od podstawowej reklamy produktu poprzez osiąganie efektu kampanijnego po budowę kampanii promocyjnej. Najwyższym stopniem trudności jest budowa kampanii społecznej. Tutaj bowiem następuje zmiana myślenia.

W każdym wypadku, w obu grupach zagadnień, temat musi być najpierw przez studentów rozpoznany i zbadany. Aby przybliżyć im warunki pracy agencyjnej, w warunkach rynkowych, prowadzone są zajęcia w systemie pracy zespołowej. W  pracy na potrzeby rynku potrzebna jest umiejętność odnalezienia się w zespole kreatywnym i spełnianie roli copywritera.

Studenci są uświadamiani co do konieczności pracy ze słowem i tekstem w pracy reklamowej jak i w pracy nad identyfikacją wizualną. Studenci w trakcie wykonywania zadań muszą zapoznać się z terminologią marketingu, podstawowymi pojęciami i mechanizmami działania rynku. Temu służą prowadzone równolegle z pracą projektową wykłady. Są zapoznawani z metodami określenia i docierania do grupy docelowej, ze sposobami budowania komunikatu reklamowego oraz ścieżkami i narzędziami jego przekazu Otrzymują informacje na temat działania rynku mediów i sposobach zagospodarowania na nim działań promocyjnych. Są uwrażliwiani na zagadnienia społeczne i mogą się zmierzyć z nurtującymi ich problemami z tego zakresu, sami proponując tematy, tak w zadaniach semestralnych jak do pracy dyplomowej. Pracownia jest skonstruowana w unikalny sposób, tak, by w jednym momencie łączyć teorię z praktyką projektową. Dlatego też jej obsadę stanowią trzy osoby – każda o nieco innej specjalności po to, by móc się uzupełniać pracując nad szerokim spektrum zagadnień projektowania dla marketingu.

W pracy wskazujemy studentom na konieczność ogólnego obycia w zjawiskach społecznych i kulturowych oraz literaturze jako koniecznego warunku sprawnego poruszania się w świecie metafory, skrótu, skojarzeń.

Pracownia prowadzi zajęcia dla studentów Projektowania Graficznego jak również dla studentów Grafiki Warsztatowej. Przedmiot na III roku studiów wieczorowych GW nazywa się Organizacja i Narzędzia Przekazu Reklamowego.

Oprócz tego w Pracowni prowadzone są też przedmiot Autoprezentacja dla studentów przed dyplomem magisterskim. Celem jest przygotowanie studentów do publicznego wystąpienia jak również nabranie umiejętności jak najlepszego zaprezentowania się w sposób bezpośredni (na żywo) i poprzez CV w przypadku np. starań o pracę. Na zajęciach prowadzone są treningi z zachowań interpersonalnych. Na studiach Zaocznych, w ramach Pracowni prowadzone są przedmioty Psychologia Reklamy i Podstawy Marketingu.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi