ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Pracownia wizerunku, promocji i identyfikacji wizualnej

Pracownia dyplomowa I i II stopnia

  Przedmioty prowadzone w ramach pracowni:
 1. Wizerunek, promocja i identyfikacja wizualna
 2. ad. dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender, st. wykł. dr Marian Słowicki, wykł. Piotr Dzik
 3. Autoprezentacja
 4. ad. dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender
 5. Wizerunek, promocja i identyfikacja wizualna - seminarium dyplomowe II stopnia
 6. ad. dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender
  konsultacje: st. wykł. dr Marian Słowicki, ad. dr Monika Starowicz, wykł. Piotr Dzik

Celem nauczania przedmiotu jest praktyczne zapoznanie studentów z zagadnieniami komunikacji społecznej i marketingowej, konstrukcją systemów identyfikacji wizualnej i korporacyjnej, konstrukcją komunikatów promocyjnych i sposobów ich przekazu, języka komunikacji społecznej i tożsamości wizerunkowej, języka i narzędzi marketingu, działań copyright, rozpoznawania i stosowania mediów, organizacji instytucji reklamy oraz metodyki prowadzenia pracy.

Program pracowni nastawiony jest na powiększanie potencjału zawodowego absolwentów i przygotowywanie ich do pracy w warunkach rynkowych z uwzględnieniem wdrożenia do pracy zespołowej, a także przygotowywanie do prowadzenia samodzielnej działalności. Proponowane przedmioty stwarzają okazję do wykorzystania swobodnej kreacji w budowaniu komunikatu i przekazu społecznego.

Celem zajęć ćwiczeniowych (praktycznych) jest wykształcenie i rozwinięcie umiejętności kreatywnych i realizacyjnych, prowadzenia dyskusji analizującej kwestie projektowe, oraz rozwój umiejętności kooperacji, dlatego też wiele zadań jest realizowanych w zespołach. Studenci „z wyboru” otrzymują tematy indywidualne z zakresu działalności programowej Pracowni. Tematy semestralne i dyplomowe mogą być realizowane w zespołach.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi