ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Praktyki | Wydział Projektowy

Koordynator praktyk

Wydział projektowy
Anna Kmita
annakmita@interia.pl

Harmonogram przygotowania i oddawania dokumentacji praktyk na wydziale projektowym:

 1. student przesyła dane miejsca w którym będzie odbywał praktykę 15 czerwca. (nazwa zakładu pracy, adres, tel, mail, nip, regon, dane osoby będącej dyrektorem/właścicielem/prezesem zakładu pracy, dane osoby koordynującej praktykę w zakładzie) oraz dane studenta (imię, nazwisko, adres, kierunek i typ studiów), oraz skan lub kserokopia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyk zawodowych (student wykazuje koordynatorowi dokument ubezpieczenia NW (nr polisy) na okres planowanej praktyki (wykupione osobno, będące częścią karty Euro 26)
 2. koordynator przygotowuje dokumenty praktyk (2 kopie skierowania, 2 kopie porozumienia, 1 kopia dzienniczka)
 3. koordynator przygotowuje dokumentację, przesyła ją do dziekanatu, po podpisaniu przez Dziekana Wydz Proj – dokumentacja oczekuje na studenta w dziekanacie
 4. student odbiera dokumentacje praktyk i zanosi ją do zakładu pracy, po podpisaniu – jedna kopię porozumienia, oraz wypełniony dzienniczek praktyk – zabiera ze sobą.
 5. student składa powyższe dokumenty w Dziekanacie WP do 20 wrzesnia (nie dotyczy osób, które kierowane były na praktykę we wrześniu i kończyły ją po 20)
 6. Koordynator praktyk przygotowuje kartę osiągnięć studenta i dokonuje wpisu zaliczenia praktyki zawodowej w indeksie do 30 września. (wpis do karty osiągnięć, wpis do indeksu, wpis do protokółu egzaminacyjnego - tak jak do każdego innego przedmiotu)

UWAGI:

 1. jeżeli student odbyć praktykę zawodową za granicą postępuje zgodnie z  informacjami dostępnymi u Pani Agnieszki Czardybon / Dział Nauczania
 2. jeżeli student w ciągu ostatnich dwóch lat był zatrudniony lub odbył praktykę w zawodzie zgodną z profilem praktyki zawodowej i w analogicznym wymiarze czasu, może na podstawie zaświadczenia z takiego miejsca pracy zaliczyć praktykę zawodową. Zaświadczenie to dokumentujące powinno zawierać takie same dane jak te umieszczone w skierowaniu (dane firmy), porozumieniu (potwierdzenie odbycia praktyki) i dzienniczku (opis praktyki) potwierdzone przez zakład pracy. Taki sposób zaliczenia praktyki musi być zgłoszony koordynatorowi do 15 czerwca i uzupełniony podaniem do Dziekana Wydz. Proj.
 3. Jeżeli do dnia 30 września student nie odbył praktyki, do dnia 30 września składa podanie do Dziekana Wydz. Proj. o wydłużenie czasu praktyk i jest to możliwe wyłącznie z przyczyn losowych. W podaniu opisuje sytuację losową, podaje nowy termin odbycia praktyki zawodowej.

Dział Nauczania dysponuje listą instytucji, w których studenci do tej pory odbywali praktyki. Student może skorzystać z naszej podpowiedzi, ale może wybrać dowolną instytucję (zgodną z profilem) do realizacji programu praktyk zawodowych.

Więcej szczegółów

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi