ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Praktyki


Informacje ogólne

Komunikat nr 9/2009 z dn.30.07.2009 r. reguluje zasady finansowania przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach praktyk studenckich: plenerów artystycznych i praktyk zawodowych.

Szczegółowe warunki odbywania praktyk studenckich reguluje Zarządzenie nr 23/2010 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z dn. 02.06.2010 r. w sprawie zasad organizowania i odbywania praktyk studenckich na studiach, prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Do Zarządzenia dołączone są 3 załączniki: wzór porozumienia o prowadzeniu praktyk, wzór skierowania na praktykę oraz wzór zapisu w Dzienniku Praktyk.

Dokumenty określające praktyki zawodowe

Zarządzenie Rektora ws. zasad organizowania i odbywania praktyk studenckich na studiach prowadzonych na ASP w Katowicach

Wzór porozumienia o prowadzeniu praktyk

Wzór skierowania na praktykę

Wzór zapisu w dzienniku praktyk zawodowych

Praktyki zawodowe w ramach programu LLP ERASMUS

Zarządzenie Rektora ws. praktyk

Załącznik nr 6 do "Zasad kierowania za granicę"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA KANDYDATÓW praktyki

Więcej informacji na: www.erasmus.org.pl/index.php/ida/44/

Zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2010 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z dn. 02.06.2010 r. w sprawie zasad organizowania i odbywania praktyk studenckich na studiach, prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach praktyki studenckie mogą być realizowane w ramach programu LLP Erasmus.

Nabór kandydatów, ubiegających się o odbycie praktyk zagranicznych, jest dokonywany w tym samym terminie co nabór kandydatów na studia za granicą w ramach programu LLP Erasmus. Terminy składania dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej ASP w Katowicach w zakładce STUDIA/ERASMUS a także na tablicach ogłoszeń: Działu Nauczania, obydwu Wydziałów.

Dane kontaktowe:

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi