ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Projektowanie komputerowe i media elektroniczne

założenia i cele przedmiotu:

Przedmiot Projektowanie Komputerowe i Media Elektroniczne ma na celu poszerzenie oferty programowej o szeroko pojmowany warsztat cyfrowy w procesie kształtowania świadomości plastycznej. Przedmiot odpowiada na potrzeby studentów związane ze współczesnym rozwojem nowych technik. Zarówno pod względem technicznym i merytorycznym, jest to miejsce poznawania podstaw warsztatowych, a następnie zaawansowanych metod rejestracji i edycji obrazu płaskiego i przestrzennego. Media Elektroniczne są w przypadku tego przedmiotu wykorzystywane w celach artystycznych pozwalając łączyć w jednym dziele środki wizualne i audio. Rozwój osobowości artystycznej i sprawności intelektualnej jako jeden z celów dokonuje się na skutek stopniowego zrozumienia możliwości technologicznych i opanowania warsztatu poprzez realizacje ćwiczeń kursowych opartych o nowe technologie.

treści programowe:

Przekazywanie informacji dotyczących funkcji technologii medialnych. Przekazywanie wiedzy o nośnikach, rejestracji i edycji obrazu płaskiego i przestrzennego w oparciu o nowe media takie jak fotografia cyfrowa, video. Zaznajamianie ze sposobami rejestracji dźwięku, transmisji, montażu oraz umiejętności posługiwania się urządzeniami technicznymi. Zapoznanie z podstawowymi terminami i umiejętnością posługiwania się pojęciami tj.: tekst, hipertekst, intermedia, multimedia, interaktywność – kontekstowo.

wymagania wstępne i przedmioty wprowadzające:

Podstawowe opanowanie umiejętności posługiwania się softwarem do montażu video. Świadomość elementarnych zagadnień z zakresu designu, projektowania graficznego i sztuki współczesnej pozwalająca na próbę stworzenia własnych projektów bez powielania gotowych wzorów. Samodzielne notowanie pierwszych pomysłów w postaci szkiców koncepcyjnych, storyboardów.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi