ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Archiwum wyborów - UKW kadencja 2012-2016

Podstawy prawne: Regulamin wyborczy

 1. Uchwała Senatu ASP z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany statutu ASP (Tryb wyborów, powoływania i odwoływania organów Akademii)
 2. Regulamin Wyborczy ASP w Katowicach
 3. Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej: Powołanie Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza, Zarządzenie wyborów

Kolegia elektorów

Kolegia Elektorów Akademii

Kolegia Elektorów Wydziału Artystycznego

Kolegium Elektorów Wydziału Projektowego

Informacje Uczelnianej Komisji Wyborczej

Wybory Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie ze Statutem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, na funkcję REKTORA na kadencję 2012-2016 zgłoszono kandydaturę:

prof. dr hab. ANTONIEGO CYGANA

Wymienioną powyżej kandydaturę zgłosił prof. Kazimierz Cieślik.

Wynik

W dniu 11 kwietnia 2012 r. odbyły się wybory na Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kadencję 2012-2016.

W wyniku wyborów Rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kadencję 2012-2016 został: PROF. DR HAB. ANTONI CYGAN

W wyborach na 50 elektorów Kolegium Elektorów Akademii udział wzięło 46 elektorów, oddano 46 głosów ważnych, w tym 45 głosów "za" kandydatem na rektora.

Wybory Dziekana Wydziału Artystycznego

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie ze Statutem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, na funkcję Dziekana Wydziału Artystycznego na kadencję 2012-2016 zgłoszony został:

dr LESŁAW TETLA

Wymienioną powyżej kandydaturę zgłosił dr hab. Grzegorz Hańderek.

Wybory Dziekana Wydziału Projektowego

Na funkcję Dziekana Wydziału Projektowego na kadencję 2012-2016 zgłoszeni zostali:

(1) dr ANNA MACHWIC-ADAMKIEWICZ (tę kandydaturę zgłosiła ad. I st. Justyna Szklarczyk-Lauer)

(2) dr ZBIGNIEW FURGALIŃSKI (tę kandydaturę zgłosił prof. ASP Jerzy Wuttke)

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że Rektor-elekt, prof. dr hab. Antoni Cygan zgłosił na funkcje prorektorów następujące kandydatury:
dr hab. GRZEGORZ HAŃDEREK - prorektor do spraw studentów i nauczania
ad. I st. JUSTYNA SZKLARCZYK-LAUER - prorektor do spraw badań naukowych i współpracy z zagranicą

W dniu 26 kwietnia 2012 r. odbyły się wybory na Dziekana Wydziału Artystycznego oraz Dziekana Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kadencję 2012-2016.

W wyniku wyborów Dziekanem Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kadencję 2012-2016 został:

DR LESŁAW TETLA

W wyniku wyborów Dziekanem Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kadencję 2012-2016 została:

DR ANNA MACHWIC-ADAMKIEWICZ

W dniu 27 kwietnia 2012 r. odbyły się wybory na Prorektorów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kadencję 2012-2016.

W wyniku wyborów Prorektorem ds Studenckich został

DR HAB. GRZEGORZ HAŃDEREK

W dniu 27 kwietnia 2012 r. odbyły się również wybory do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kadencję 2012-2016. Do Komisji wybrani zostali:

Skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

UKW informuje, iż dziekan-elekt Wydziału Artystycznego dr Lesław Tetla na funkcję prodziekana zgłosił dr ANDRZEJA ŁABUZA, natomiast dziekan-elekt Wydziału Projektowego dr Anna Machwic-Adamkiewicz na funkcję prodziekana zgłosiła dr ZBIGNIEWA FURGALIŃSKIEGO.

Komunikat wyborczy - wybory prodziekanów

W związku z niedokonaniem w dniu 27 kwietnia 2012 r. wyboru jednego z prorektorów, Rektor-elekt, prof. Antoni Cygan zgłosił nową kandydaturę: DR BOGNA OTTO-WĘGRZYN. Wybory prorektora odbędą się zgodnie z zamieszczonym poniżej komunikatem wyborczym:

Komunikat wyborczy - wybory prorektora

W dniu 15 maja 2012 r. odbyły się wybory na Prorektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kadencję 2012-2016.

W wyniku wyborów Prorektorem ds Badań Naukowych i współpracy z zagranicą została

DR BOGNA OTTO-WĘGRZYN

W dniu 15 maja 2012 r. odbyły się rónież wybory na Prodziekana Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kadencję 2012-2016

W wyniku wyborów Prodziekanem Wydziału Artystycznego został:

DR ANDRZEJ ŁABUZ

W wyniku wyborów Prodziekanem Wydziału Projektowego został:

DR ZBIGNIEW FURGALIŃSKI

WYBORY DO SENATU I RAD WYDZIAŁÓW
Wybory kierowników katedr

W dniu 5 czerwca 2012 r. na kierownika KATEDRY GRAFIKI wybrany został prof. WALDEMAR WĘGRZYN

W dniu 6 czerwca 2012 r. na kierownika KATEDRY MALARSTWA wybrana została dr hab. JOLANTA JASTRZĄB

W dniu 11 czerwca 2012 r. :

 • na kierownika KATEDRY PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO wybrany został prof. ASP z kw. II st. BOGDAN KRÓL

 • na kierownika KATEDRY PROJEKTOWANIA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ wybrana została dr hab. EWA STOPA-PIELESZ

 • na kierownika KATEDRY FORM PRZEMYSŁOWYCH wybrany został dr hab. ADAM POCIECHA

 • na kierownika ZAKŁADU TEORII I HISTORII SZTUKI wybrany został dr MIECZYSŁAW JUDA

 • na kierownika ZAKŁADU BADAŃ WIZUALNYCH I INTERAKCJI wybrany został dr hab. WIESŁAW GDOWICZ

W dniach 11 i 14 czerwca odbyły się wybory do organów kolegialnych Akademii: Senatu, Rady Wydziału Artystycznego oraz Rady Wydziału Projektowego.

Skład Senatu, Rady Wydziału Artystycznego oraz Rady Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach:

 • Skład Senatu ASP
 • Skład Rady Wydziału Artystycznego
 • Skład Rady Wydziału Projektowego

  dodane informacje

  UKW informuje, iż w wyniku wyborów uzupełniających w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki do Rady Wydziału Artystycznego oraz Rady Wydziału Projektowego, które odbyły się w dniu 20 lutego 2014 r. nowym członkiem Wydziału Artystycznego została Pani mgr Krystyna Hat, natomiast Wydziału Projektowego - Pani mgr Katarzyna Porzuczek.

  Poniżej aktualne składy Rady Wydziału Artystycznego/Projektowego:
  SKŁAD RADY WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO
  SKŁAD RADY WYDZIAŁU PROJEKTOWEGO

  UKW informuje, iż w dniu 12 lutego 2014 odbyły się wybory uzupełniające do organów kolegialmnych Akademii w okręgach wyborczych studentów wszystkich kierunków.

  Poniżej akty stwierdzające wybór oraz aktualne składy poszczególnych organów.
  akt stwierdzający Senat
  akt stwierdzający RW Art
  akt stwierdzający RW Proj

  SKŁAD SENATU
  SKŁAD RADY WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO
  SKŁAD RADY WYDZIAŁU PROJEKTOWEGO

  Wybory uzupełniające przedstawicieli studentów do Senatu oraz Rad Wydziałów na kadencję 2012-2016 w okręgach wyborczych od VII do X (dotyczy studentów wszystkich kierunków).

  Zebranie wyborcze studentów odbędzie się 12 lutego (środa) 2014 r. od godz. 10.00 w sali senackiej i auli w budynku przy ul. Raciborskiej. Szczegóły wraz z aktualnymi składami organów kolegialnych, a także przypomnienie poszczególnych okręgów wyborczych poniżej:

  komunikat wyborczy - wybory uzupełniające

  Okręgi Wyborcze

  • I okręg wyborczy – nauczyciele akademiccy Wydziału Artystycznego posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego albo równoważny;
  • II okręg wyborczy – nauczyciele akademiccy Wydziału Projektowego posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego albo równoważny;
  • III okręg wyborczy – pozostali nauczyciele akademiccy Wydziału Artystycznego;
  • IV okręg wyborczy – pozostali nauczyciele akademiccy Wydziału Projektowego;
  • V okręg wyborczy – nauczyciele akademiccy Zakładu Teorii i Historii Sztuki;
  • VI okręg wyborczy – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi;
  • VII okręg wyborczy – studenci Wydziału Artystycznego kierunku Malarstwo;
  • VIII okręg wyborczy – studenci Wydziału Artystycznego kierunku Grafika;
  • IX okręg wyborczy – studenci Wydziału Projektowego kierunku Wzornictwo;
  • X okręg wyborczy – studenci Wydziału Projektowego kierunku Grafika.
  • XI okręg wyborczy - doktoranci Środowiskowych Studiów Doktranckich ASP

  W związku z utworzeniem środowiskowych studiów doktoranckich i rozpoczęciem kształcenia od roku akademickiego 2013/2014, w dniu 16 listopada 2013 r. przeprowadzono wybory uzupełniające do organów kolegialnych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

  1. Przedstawicielem do Senatu wybrana została doktorantka Patrycja Pawęzowska (stosunkiem głosów 9/15).

  2. Przedstawicielem do Rady Wydziału Artystycznego wybrany został doktorant Wojciech Łuka (stosunkiem głosów 15/15).

  3. Przedstawicielem do Rady Wydziału Projektowego wybrana została doktorantka Natalia Pietruszewska (stosunkiem głosów 9/15).

  Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o zmianie składów organów kolegialnych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w związku z wygaśnięciem mandatu kilku jej członków.

  Składy aktualne na dzień 1 kwietnia 2013 r.:

 • 1. SKŁAD SENATU
 • 2. SKŁAD RADY WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO
 • 3. SKŁAD RADY WYDZIAŁU PROJEKTOWEGO

  Kolegia elektorów

  Kolegium Elektorów Akademii

  Kolegium Elektorów Wydziału Artystycznego

  Kolegium Elektorów Wydziału Projektowego

  Nowo wybrane władze Akademii (kadencja 1 wrzesień 2012 - 31 sierpień 2016)

  Rektor

  prof. dr hab. ANTONI CYGAN

  Prorektorzy

  dr hab.GRZEGORZ HAŃDEREK - prorektor do spraw kształcenia i studentów
  dr BOGNA OTTO-WĘGRZYN - prorektor do spraw badań naukowych i współpracy z zagranicą

  Dziekani

  Dziekan Wydziału Artystycznego dr LESŁAW TETLA

  Dziekan Wydziału Projektowego dr ANNA MACHWIC-ADAMKIEWICZ

  Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

  Skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

  Prodziekani

  Prodziekan Wydziału Artystycznego DR ANDRZEJ ŁABUZ

  Prodziekan Wydziału Projektowego DR ZBIGNIEW FURGALIŃSKI

  Kierownicy katedr

  Kierownik KATEDRY GRAFIKI prof. WALDEMAR WĘGRZYN

  Kierownik KATEDRY MALARSTWA dr hab. JOLANTA JASTRZĄB

  Kierownik KATEDRY PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO prof. ASP z kw. II st. BOGDAN KRÓL

  Kierownik KATEDRY PROJEKTOWANIA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ dr hab. EWA STOPA-PIELESZ

  Kierownik KATEDRY FORM PRZEMYSŁOWYCH dr hab. ADAM POCIECHA

  Kierownik ZAKŁADU TEORII I HISTORII SZTUKI dr MIECZYSŁAW JUDA

  Kierownik ZAKŁADU BADAŃ WIZUALNYCH I INTERAKCJI dr hab. WIESŁAW GDOWICZ

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi