ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Rysunek I roku

Celem nauczania jest stymulowanie w studentach postaw poszukujących, analizujących, skłaniających do dyskusji na temat szeroko rozumianej sztuki, a także doradzanie, jakich środków użyć, aby przełożyć myśl-ideę na wartość artystyczną. Nadrzędną funkcję w tworzeniu dzieła pełni pomysł jako przyczyna jego powstania. Dlatego idei powinien być podporządkowany warsztat (środki plastyczne) oraz wykorzystywane tworzywo, materiał. W tak pojętym systemie tworzenia szczególną wartość należy przypisać rysunkowi, gdyż oznacza on obserwowanie, analizowanie i projektowanie.

Rysowanie definiuje wzajemne proporcje pomiędzy elementami. Wyodrębnia cechy i składniki określonych zjawisk wizualnych, sprzyja rozwijaniu wyobraźni niewerbalnej, obrazowej. Rysunek jako proces: 1 etap: laboratoryjne doświadczenia w oddawaniu rzeczywistości, 2 etap: prowokowanie postępowań korekcyjnych, 3 etap: rzeczywisty kontakt studenta z tworzywem. Proces kształcenia obejmuje problematykę związaną ze studium postaci ludzkiej, martwą naturą i pejzażem oraz z realizacja swobodnych tematów wykorzystujących bogaty asortyment środków wyrazu. Zamierzeniem jest, by rysunki realizowano z myślą o przestrzeni, co prowokuje przeniesienie pracy twórczej poza pracownię, anektowanie przestrzeni koniecznych do wykonania konkretnego zadania.

Podłożem rysunku nie musi być wyłącznie papier, ale również wiele otaczających nas materii, jak np. ściana, podłoga, ziemia, powietrze. Konsekwencją takich działań mogą być wytwory przekraczające granice techniki rysunkowej i przejęcie pewnych cech charakterystycznych dla innych technik, np. malarskich czy rzeźbiarskich. Podstawą relacji między prowadzącymi zajęcia a studentami jest otwarty dialog, który pozwala na wspólną analizę dzieła oraz wyraźne określenie przez studenta swojego stanowiska i punktu widzenia.

Jolanta Jastrząb - Małgorzata Rozenau

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi