ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Samorząd doktorantów

Samorząd doktorantów tworzą wszyscy doktoranci ASP. Przynależność doktoranta do samorządu doktorantów następuje z chwilą uzyskania statusu doktoranta (złożenie ślubowania), niezależnie od trybu podjętych studiów doktoranckich. Na status doktoranta składają się prawa i obowiązki. Uczestnictwo w samorządzie doktorantów nie jest jedynie uprawnieniem, ale stanowi zarówno prawo jak i obowiązek tworzenia samorządu doktorantów. Oznacza to, że doktorant jest jednocześnie uprawniony jak również zobowiązany do uczestnictwa w samorządzie.

Samorząd doktorantów ASP uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących bieżących spraw naszej Akademii oraz jej dalszego rozwoju.

Rada Samorządu Doktorantów

Jakub Zdejszy - przewodniczący
Sławomir Śląski - zastępca przewodniczącego
Hanna Sitarz-Pietrzak - sekretarz
Wojciech Łuka - skarbnik

Kontakt

Facebook: Środowiskowe Studia Doktoranckie ASP Katowice
https://pl-pl.facebook.com/StudiaDoktoranckieASPKatowice

Regulamin Samorządu Doktorantów i Kodeks Etyki Doktorantów ASP w Katowicach

Uchwała nr 12/2014
Regulamin Samorządu Doktorantów i Kodeks Etyki Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów (art. 209 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zmianami).
W swojej statutowej działalności KRD posiada prawo do:
- reprezentowania interesów oraz obrony praw doktorantów,
- rozwijania samorządności doktoranckiej,
- współpracy z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów,
- wspierania inicjatyw środowiska doktorantów,
- budowania więzi kulturalnych i towarzyskich,
- wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów,
- opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących doktorantów,
- występowania z propozycjami aktów prawnych do właściwych organów państwa.

Na stronie internetowej KRD jest możliwość zapisania się do newslettera, z którego regularnie można dowiadywać się o najnowszych inicjatywach KRD oraz projektach, które wspiera ta organizacja.

Doktoranckie koła naukowe

Doktoranci mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktoranckich, których najpopularniejszą formą są koła naukowe (przede wszystkim art. 210 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zmianami).
Ważną rolę pełni w nich opiekun koła naukowego, który musi być pracownikiem naukowym uczelni. Poza jego rolą mentorską, którą każda organizacja wypracowuje we własnym zakresie, jest on ważnym łącznikiem między kołem a Akademią.
Metody i cele działania organizacji doktoranckiej nie są jednoznacznie określone w prawie – ustanawia to dopiero regulamin organizacji. Zazwyczaj doktoranci zrzeszają się w kołach, aby:
- organizować dyskusje i spotkania naukowe, - prowadzić badania,
- organizować konferencje,
- tworzyć publikacje,
- określać swoją grupową tożsamość,
- uzyskiwać środki na działalność.

Podstawowym źródłem finansowania organizacji uczelnianych jest dotacja z Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. URSD otrzymuje od Rektora określony budżet, który w części przeznacza na działalność organizacji doktoranckich.

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi