ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Stopnie i tytuły w zakresie sztuki

Aktualności

Komunikat nr 1 Prodziekana Wydziału Artystycznego w roku akademickim 2016/2017

Niniejszym ustala się w roku akademickim 2016/2017 harmonogram posiedzeń zwyczajnych Rady Wydziału Artystycznego dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora dla osób niebędących pracownikami Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach:

• 16 listopada 2016 r. (środa)
• 16 stycznia 2017 r. (poniedziałek)
• 15 marca 2017 r. (środa)
• 15 maja 2017 r. (poniedziałek)

Wnioski do porządku obrad Rady Wydziału Artystycznego, a w szczególności wnioski o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z całą wymaganą dokumentacją należy składać najpóźniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

Do porządku obrad objętych niniejszym harmonogramem mogą zostać dołączone inne sprawy, a w szczególności określone przez Radę Wydziału Artystycznego na poprzednich posiedzeniach, sprawy których termin rozstrzygnięcia określają obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. 2016, poz. 882), a także sprawy wynikające z bieżącej pracy Rady Wydziału zaproponowane przez jej przewodniczącego.

Do zwoływania posiedzeń zwyczajnych oraz nadzwyczajnych Rady Wydziału Artystycznego w pozostałych sprawach stosuje się obowiązujące regulacje, w tym zapisy Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Komunikat Prodziekana nr 1

Podstawy prawne

Przepisy ogólnouczelniane

Dobre praktyki w recenzowaniu - opracowane przez MNiSW


Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki w ASP Katowice


Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora habilitowanego sztuki w ASP Katowice


Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi