ASP Katowice - 10 lat

Wybór języka

Nie przegap!

W kalendarzu nie ma żadnych wydarzeń z przyszłą datą.

Stypendia

Doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:
- stypendium socjalnego;
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
- stypendium rektora dla najlepszych doktorantów;
- zapomogi

  Informacje ogólne-stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2016/2017

  1. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów 2014
  2. Zarządzenie wprowadzające | Regulamin pomocy materialnej | 2014
  3. Zarządzenie dot. wysokości stypendiów dla doktorantów 2016/2017
  4. Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów
  5. Załącznik nr 2 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów
  6. Załącznik nr 2a do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów
  7. Załącznik nr 2b do Regulaminu pomocymaterialnej dla doktorantów
  8. Załącznik nr 3 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów
  9. Załącznik nr 4 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów
  10. Załącznik nr 5 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów
  11. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów
  12. Załącznik nr 7 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów

  Stypendia doktoranckie

  Zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego trybu przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  Zarządzenie nr 36/2016
  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/2016
  Zarządzenie w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. stypendium doktoranckiego oraz określenia wysokości stypendium doktoranckiego i terminów: składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, do przekazania sporządzonych list rankingowych, przygotowania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2016/2017
  Zarządzenie nr 37/2016

  Stypendia tzw. projakościowe

  Zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego trybu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

  Zarządzenie nr 41/2016
  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 41/2016
  Zarządzenie w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz określenia wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego i terminów: składania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego, do przekazania sporządzonych list rankingowych, przygotowania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz innych niezbędnych terminów na rok akademicki 2016/2017
  Zarządzenie nr 42/2016

  Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017

  STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA dla doktorantów na rok akademicki 2016/17

  STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA doktoranci na rok akademicki 2016/2017

  Uczestnik studiów doktoranckich może ubiegać się o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Doktoranci mają możliwości uczestniczenia w grantach, płatnych projektach naukowych a także w różnorodnych stypendiach finansowanych ze środków UE.

  Ogólnopolskie stypendia naukowe dla doktorantów

  Dane na temat wybranych stypendiów dla młodych naukowców zawiera, wydana w 2013 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, broszura:

  Przewodnik po stypendiach oraz grantach

  Programy stypendialne Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

  Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) jest organizacją założoną 9 czerwca 2000 roku przez rządy krajów Grupy Wyszehradzkiej – Republiki Czeskiej, Węgier, Polski i Słowacji, z siedzibą w Bratysławie.

  Celem MFW jest ułatwianie i promowanie rozwoju bliższej współpracy pomiędzy czterema krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej i innymi krajami (zwłaszcza Zachodnich Bałkanów i krajów Partnerstwa Wschodniego). Fundusz realizuje ten cel poprzez przyznawanie dofinansowania projektów w dziedzinach kultury, nauki i edukacji, wymiany młodzieży, projektów transgranicznych i promujących turystykę, oraz programów indywidualnej mobilności (stypendia, rezydencje, nagrody indywidualne).
  O dofinansowanie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego mogą się starać organizacje pozarządowe (NGO), organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO), władze miejskie, lokalne i regionalne, szkoły i uniwersytety, a także przedsiębiorstwa prywatne i osoby fizyczne, pod warunkiem, że składane przez nich projekty dotyczą współpracy regionalnej i dalszego rozwoju współpracy pomiędzy partnerami projektu z siedzibą w regionie. Językiem urzędowym MFW jest język angielski.
  Wybrane programy grantowe MFW:
  - Małe Granty Small Grants
  - Standardowe Granty Standard Grants
  - Wyszehradzki Program Stypendialny Visegrad Scholarship Program
  - Programy dla artystów i literatów VARPs

Bannery

 • AGRAFA 2017

 • Międzynarodowe Triennale Rysunku

 • Triennale Grafiki Polskiej

 • Ksiazka Dobrze Zaprojektowana Konkurs

 • nowa asp

 • asp studia doktoranckie

 • asp tuba

 • Facebook ASP Katowice

 • Kurs przygotowawczy

 • akademia weekendowa

 • asp malarstwo FB

 • 05 asp wzornictwo

 • Facebook grafika warsztatowa

 • Agrafa

 • Agrafa

 • Design Silesia

 • Regionalna Strategia Innowacji

 • Innowacyjny Design Logomotywą Śląskiej Gospodarki

 • Logo BPSC

 • Katowice Airport

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03581/14/FPK/DEK z dnia 20.05.2014r. uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 04146/13/FPK/DEK z dnia 15.05.2013 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. Rozbudowa zaplecza technicznego pracowni kierunku wzornictwa ASP w KatowicachAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury na podstawie umowy nr 00333/12/DEK z dnia 30.03.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. OBRAZ I DŹWIĘK – Studio Sztuki Dźwiękowej (sound art studio)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury na podstawie umowy nr 04960/12/DEK z dnia 19.04.2012 roku uzyskała:

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. ALA MA PIÓRO - WARSZTATY TYPOGRAFICZNE

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 01737/13/FPK/DFE z dnia 10.09.2013 roku uzyskała Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na podstawie umowy Nr 03320/15/FPK/DEK z dnia 07.07.2015 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Zakup pierwszego wyposażenia do budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego ASP w Katowicach – etap II

Formularz uwag

 Uwagi